Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951 10 gruodis
 

1. NOBELIO LAUREATAS PAER LAGERKVIST 1951/10 gruodis; Autorius : A. R.
Jau kelinti metai ėjo šnekos, kad Nobelio literatūros premija turėsianti tekti švedui Paer Lagerkvist.

2. PRANO VAIČAIČIO SUKAKTIS 1876—1901 1951/10 gruodis; Autorius : A.V.
Praėjo 50 metų nuo Prano Vaičaičio mirties, o jisai savo kūrybos žodžiu pasiliko gyvas lietuvių

3. VIKTORAS KAMANTAUSKAS 1951/10 gruodis; Autorius : A. V.
Lapkričio 1 dieną Norwood, netoli Bostono, mirė žinomas lietuvių kalbininkas ir vertėjas Viktoras

4. SCENOS POETĄ MININT 1951/10 gruodis; Autorius : Jurgis Blekaitis
Algirdo Jakševičiaus, prieš 10 metų palikusio mus aktoriaus, režisoriaus ir mokytojo, negalima

5. DR. JONAS BASANAVIČIUS Minint jo gimimo 100 metų sukaktį 1951/10 gruodis; Autorius : A. Mažiulis
Jaunystė. Jonas Basanavičius gimė 1851. XI. 23 d. Ožkabalių km., Bartininkų vis., Vilkaviškio

6. PRANCIŠKONŲ SPAUDOS CENTRO VAJUS 1951/10 gruodis; Autorius : A. Z.
Jau dveji metai, kai mūsų žurnalas eina čia, Jungtinėse Valstybėse. Buvo iš pradžių didelio

7. LITUANISTIKOS INSTITUTAS 1951/10 gruodis; Autorius : Ben. Babrauskas
Lietuvių Profesorių Dr-ja prieš gerą pusmetį paskelbė sumanymą steigti JAV-bėse Lituanistikos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai