Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1951
Categories 1951
1 sausis (24), 10 gruodis (26), 2 vasaris (20), 3 kovas (22), 4 balandis (27), 5 gegužė (23), 6 birželis (27), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (22), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. FLORENCIJOJ PAS PAPINI 1951/1 sausis; Autorius : Maurice Caraco
Papini gyvena už miesto, ramiam kvartale, kur namai, pasislėpę už langinių ir grotų, lyg pastatyti

2. 'LITERATURNAJA GAZETA" DERGIA MŪŠŲ MENĄ 1951/1 sausis; Autorius : J. Aistis
Maskvos "Literaturnaja Gazeta" 1950 m. rugsėjo 5 d. (78 nr.) paskelbė ilgą — trys skiltys per visą

3. Trumpai 1951/1 sausis; Autorius : Red.
*    Sausio 13 d. Londone atidaryta Karališkoj Akademijoj prancūzų modernistų

4. EDITH STEIN — FILOSOFĖ IR KANKINĖ 1951/1 sausis; Autorius : A. M.
Daugeliui šis vardas bus girdimas pirmą kartą. O vis dėlto jis slepia vieną iš ryškiausių

5. KAUNO MIESTO ARCHYVAS 1951/1 sausis; Autorius : Aleksandras Ružancovas
"Baltojoje Gulbėje" — Kauno miesto rotušėje — pastogėje ir pirmame aukšte buvo sudėta daugiau kaip

6. PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES KLAUSIMU 1951/1 sausis; Autorius : A. Z.
Kada kilo tremtyje Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idėja, sutikome ją visi kaip savaime aiškų

7. Ispanija 1951/1 sausis; Autorius : J. Pabedinskas
Sunku rašyti apie valstybę, kuri, nors labiau atliepia su Vakarais, yra tiek Rytų, tiek Vakarų aršių

8. LENKIJA BE LAISVĖS 1951/1 sausis; Autorius : B. S.
Katalikų ir protestantų dvasininkų persekiojimas, akcija prieš britų ir amerikiečių komersantus ir

9. Veikalas apie legendų Živilę 1951/2 vasaris; Autorius : Coppelius
1950 m. gruodžio 10—11 dienomis Jurgis Blekaitis Čikagos scenoje įkūnijo Antano Škėmos veikalą

10. Antikristinis šventųjų pagerbimas 1951/2 vasaris; Autorius : A. Mc
Savo "Pasakojime apie antikristą" Solovjovas mini, kad antikristas buvęs ne tik žmonių draugas, "bet ir

11. VLIK'o kritikos klausimu 1951/2 vasaris; Autorius : A. Z
Nebe nuo šiandien, bet ligi šiandien VLIKo kritika tam tikruose sluogsniuose pasidariusi tarsi gero tono

12. Trumpai 1951/2 vasaris; Autorius : Red.
*    Lietuvoje praėjusiais metais gegužes mėn. mirė prof. Augustinas Janulaitis. Jis gimė

13. Persilaužimo metai 1951/2 vasaris; Autorius : A. K
Kiniškieji Metai Užvožiant 1950 metų kronikos lapus ir mintimi dar kartą perbėgus svarbesniuosius

14. Kronika 1951/2 vasaris; Autorius : Red.
*    "Draugo" dienraštis įsivedė mėnesinį priedą — Architektūra, Technika ir ūkis. Redaguoja

15. Trumpai 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Vasario 13 d. poetui Faustui Kiršai suėjo 60 metų. šitą sukaktį Bostono Rašytojų Klubas

16. LIETUVIŠKĄJĮ SMUIKO KONCERTĄ NAGRINĖJANT 1951/3 kovas; Autorius : Izidorius Vasiliūnas
Muzikiniai straipsniai mūsų spaudoje sudaro gana sunkią problemą. Jei juos rašoma labai populiariai,

17. Trumpai 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Prof. K. V. Banaitis turi savo muzikos studiją Brooklyne. Pastaruoju laiku, remiamas

18. Nicolai Hartmann 1951/3 kovas; Autorius : Dr. Ign. Urbonas
Pereitų metų pabaigoje Goettinge-ne mirė vienas iš garsiųjų šių dienų Vokietijos filosofų —

19. BERTRAND RUSSELL 1951/3 kovas; Autorius : B. S.
Bertrand Russell, gavęs 1950 m. literatūros premiją, yra vienas iš žymesniųjų nelabai gausių

20. Didžiojo jubiliejaus ženkle 1951/3 kovas; Autorius : T. L. Andriekus, O.F.M.
Jau antri metai, kai Katalikų Bažnyčioje jaučiama ypatinga dvasinio susitelkimo nuotaika, kurią

21. KULTŪROS FONDO BELAUKIANT 1951/3 kovas; Autorius : Juozas Alaušius
Kultūros Fondas — sena mūsų kultūrininkų svajonė. Buvo dedamos pastangos šiai svajonei realizuoti

22. ĮSPŪDŽIAI IŠ BERLYNO 1951/3 kovas; Autorius : Mykolas Gilius
Šiandieninis Berlynas yra tarytum sala raudonųjų jūroje. Pats miestas padalintas į dvi dali: vakarų

23. KRONIKA 1951/3 kovas; Autorius : Red.
•    Dail. Telesforas Valius baigė Vytauto Didžiojo portretą, kuris bus atskirai

24. ANDRE GIDE 1869—1951 1951/4 balandis; Autorius : A. V.
Iâ didžiųjų dabarties prancūzų rašytojų tarpo išsiskyrė ir Andre Gide, miręs vasario mėnesį.

25. LITERATŪRINIAI KONKURSAI 1951/4 balandis; Autorius : Julius Banaitis
Turbūt nuolatinių kalbų apie sunkią mūsų literatūros padėtį sugraudinti, Chicagos Lietuvių

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai