Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1967 4 Balandis
 

1. ŠATRIJAI 40 METŲ 1967/4 Balandis; Autorius : Ignas Malėnas
Sutelkusi kūrybines pajėgas studentuose ateitininkuose, meno draugija Šatrija reiškėsi ne tik

2. LAIŠKU APIE R. SKIPITĮ 1967/4 Balandis; Autorius : Vt. Vt.
Malonus Pone Redaktoriau, Atsiliepdamas į Jūsų laišką, kad Rapolas Skipitis "nebuvo žmogus pilkas"

3. ŠILUVOS KOPLYČIOS PAŠVENTINIMO IŠKILMIŲ PLOKŠTELĖ 1967/4 Balandis; Autorius : J. Surgaila
Baltimorės arkivyskupijos radijo ir televizijos direktorius kun. Kazimieras Pugevičius, suorganizavęs

4. SOVIETŲ ISTORIKAI GRUMIASI SU NORMANISTAIS 1967/4 Balandis; Autorius : Juozas Lingis
Kas gi pagaliau sukūrė senąją rusų valstybę — normanai (skandinavai) ar rusai patys? šiuo klausimu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai