Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1967
Categories 1967
1 Sausis (17), 10 Gruodis (19), 2 Vasaris (16), 3 Kovas (15), 4 Balandis (17), 5 Gegužė (17), 6 Birželis (23), 7 Rugsėjis (18), 8 Spalis (17), 9 Lapkritis (19)
 

1. IŠKALBINGAS MAŽOSIOS LIETUVOS DOKUMENTAS 1967/3 Kovas; Autorius : JUOZAS JAKŠTAS
Bet kokie praeities liudininkai, daiktinės (archeologinės) liekanos, kasdieninės apyvokos daiktai, meno

2. HUMANIZMO SKLEIDIMASIS XVI A. LIETUVOJE 1967/4 Balandis; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Humanizmo apreiškos Lietuvoje (I) Jeigu ąžuolas savo šaknis leidžia giliai į žemę, ant kurios jis

3. HUMANIZMAS LIETUVOJE XVII - XVIII A. 1967/5 Gegužė; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Humanizmo apraiškos Lietuvoje (II) Lotyniškoji Lietuvos mokykla Prieš atvykstant jėzuitams į Vilnių

P. Lossowskio "Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920" 1966 vasarą Varšuvoje Ksiąžka i Wiedza

5. SKANSENO POVEIKIS 1967/6 Birželis; Autorius : DR. JURGIS GIMBUTAS
Skansenas. šiaurinės Švedijos XVII a. klėtis Kaip spauda (Elta) praneša, Lietuvoje organizuojamas

6. HUMANIZMAS LIETUVOJE XIX A. 1967/6 Birželis; Autorius : ANTANAS RUKŠA
Humanizmo apraiškos Lietuvoje (III) Grodekas Kaip žymiausias lotyniškas Lietuvos poetas buvo

7. ATEITIES SĄJŪDIS LAIKO PERSPEKTYVOJE 1967/7 Rugsėjis; Autorius : STASYS YLA
Dvejopos sukakties proga Mūsų kultūros ir tautinės sąmonės vystymosi raidoje verta atkreipti

8. ŠALTINIAI SENOVĖS LIETUVIŲ RELIGIJAI PAŽINTI 1967/8 Spalis; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
a. Reikalas pažinti senovės lietuvių religiją Ar įmanoma suprasti senovės lietuvių kultūrą,

9. LIETUVOS MOKYTOJAS AMŽIŲ SŪKURIUOSE 1967/9 Lapkritis; Autorius : PRANAS PAULIUKONIS
Mokytojo darbo reikšmė tautai yra nenusakoma ir, skaudžiausia, reikiamai neįvertinama. Senovės

10. LIETUVIO MOKYTOJO VAIDMUO 1967/9 Lapkritis; Autorius : STASYS BARZDUKAS
Viešas lietuvio mokytojo pagerbimas yra mūsų gyvenime kažkas nauja ir neįprasta. O tačiau prasminga.

11. ŠVIETIMAS PAVERGTOJ LIETUVOJ 1967/9 Lapkritis; Autorius : ST. RUKIENĖ
Viduramžiais mokslas buvo prieinamas tik privilegijuotam didikų luomui. Miestelėnams buvo prieinami amatai

12. VARGONŲ DIRBĖJAI IR VARGONAI LIETUVOJE XVIII-XIX A. 1967/10 Gruodis; Autorius : DR. P. RĖKLAITIS
Vargonų statybos istoriją apima dvi disciplinos: muzikos instrumentų istorija ir meno istorija, nes

13. VERGILIJAUS ENĖJIDĖ 1967/10 Gruodis; Autorius : JUOZAS ZARANKA
Publijus Vergilijus Maronas: ENĖJIDĖ. Vertė ir pagal originalą heksametrais lietuviškai atkūrė,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai