Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1955
Categories 1955
1 sausis (22), 10 gruodis (18), 2 vasaris (24), 3 kovas (25), 4-5 balandis-gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (19), 9 lapkritis (18)
 

1. Algirdas Landsbergis: KELIONĖ. 1955/1 sausis; Autorius : Aug. Raginis
Algirdas  Landsbergis:   KELIONĖ. Romanas. Draugo Bendradarbių Klubo leidinys. Chicago,

2. VILNIUS TARP AUDRŲ 1955/1 sausis; Autorius : Antanas Musteikis:
Jeronimas Cicėnas: VILNIUS TARP AUDRŲ, Chicago, Terra, 1953 m. Viršelį piešė Paulius Augius,

3. NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI 1955/1 sausis; Autorius : Dipl. ekon. J. Rečionis
Jonas K. Karys: NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI. Istorija ir numizmatika. New York, 1953. 255 f. Kaina

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1955/1 sausis; Autorius : Red.
Gabija, literatūros metraštis spaudos atgavimo penkiasdešimtmečiui ir tremties dešimtmečiui paminėti.

5. PRATIMINĖ LIET. KALBOS GRAMATIKA 1955/4-5 balandis-gegužė; Autorius : L. D.
Dr. A. šešptaukis, PRATIMINĖ LIETUVIŲ   KALBOS GRAMATIKA mokyklai ir namams. Bendrija,

6. SAKRAMENTALINIO GYVENIMO POEZIJA 1955/6 birželis; Autorius : Bern. Brazdžionis
"One may sing about it. It is the most Immediate and mystical way... dream of a life lived as a

7. RIMTAS ŽAIDIMAS 1955/6 birželis; Autorius : Jurgis Blekaitis
Paslepęs veidą po žodžiu, Rimtai žaidžiu, rimtai žaidžiu. L. Žitkevičius. Leonardas

8. ST. ŠALKAUSKIO "ATEITININKŲ IDEOLOGIJA" 1955/6 birželis; Autorius : Dr. P. Celiešius
Štai guli prieš akis prof. St. Šalkauskio straipsnių, paskaitų, prakalbų rinkinys "Ateitininkų

9. JURGIO JANKAUS „NAMAS GEROJ GATVĖJ“ 1955/7 rugsėjis; Autorius : J. Grinius
Jau gana daug laiko yra praėję, kai pasirodė Jurgio Jankaua knyga apie "Namą geroj gatvėj". Ir

10. LIETUVIAI AUKSO KASYKLOSE 1955/7 rugsėjis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Juozo Kralikausko knyga Urviniai žmonės savo tematika yra vienintelė tokia mūsų literatūroje. Tiesa,

11. TRUMPA DIENA 1955/8 spalis; Autorius : A. Tyruolis
Pereitų metų "Draugo" premijuotasis Alės Rūtos romanas "Trumpa diena" yra dar vienas įrodymas, kad

12. BLOGIO PROBLEMA PASAULIO ISTORIJOS PERSPEKTYVOJE 1955/9 lapkritis; Autorius : Dr. A. Baltinis
Su džiaugsmu galima pasveikinti A. Maceinos naują knygą — DAS GEHEIMNIS DER BOSHEIT (Niekšybes

13. ŠVENTAS KAZIMIERAS 1955/10 gruodis; Autorius : V. Trumpa
Neseniai lietuviškų knygų rinkoje pasirodė prof. Zenono Ivinskio knyga šventas Kazimieras (Išleido

14. LEGENDARIŠKIEJI PRANCIŠKONŲ KANKINIAI 1955/10 gruodis; Autorius : Zenonas Ivinskis
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.: Legendariškieji pranciškonų kankiniai Vilniuje, Aidų leidinys 1954. Spaude

15. ŽODIS IR GYVENIMAS 1955/10 gruodis; Autorius : L. A.
Šį rudenį negausią lietuviškų religinių raštų lentyną papildė Tomas Žiūraitis, O. P., savo knyga

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai