Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952 4 balandis
 

1. KNUT HAMSUNO MIRTIES PROGA 1952/4 balandis; Autorius : Juozas Lingas
Gražiai atbaigtų asmenybių, pastovių paminklinių statulų, tautinių paminklų literatūros istorijoje

2. ISPANŲ POETAI APIE KŪRYBINĮ PATYRIMĄ IR POEZIJOS TEMATIKĄ 1952/4 balandis; Autorius : J. Kėkštas
Savaitraštis "Correo Literario" buvo paskelbęs ankietą, nukreiptą į įvairių sričių menininkus:

3. EGZISTENCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 1952/4 balandis; Autorius : A. Maceina
Manosios "Jobo dramos" recenzijoje kun. Dr. V. Rimšelis kelia įdomų klausimą, "ar verta yra laužtis į

4. ORGANIZACINIO KARŠČIO PARAŠTĖJE 1952/4 balandis; Autorius : Antanas Musteikis
Į sąmoningą bendruomenę Organizacinėje srityje mūsų pastangos parode konkrečių ir žymių

5. TIES PRAVERTAIS LANGAIS 1952/4 balandis; Autorius : Al. Baronas
Už pinigus parduodam laiką ir kraują. Be tų dalykų neįmanoma gyventi, ir kova dėl jų sudaro didelę

6. NKVD TECHNIKA TARDANT 1952/4 balandis; Autorius : Red.
Maskvoje Vesnino gatvėje stovi didelis raudonų plytų namas, be jokio užrašo, dideliais geležiniais

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai