Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1952 9 lapkritis
 

1. IDEALIZMAS —LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO PAGRINDAS 1952/9 lapkritis; Autorius : A. BALTINIS
1. Idealizmas lietuvių tautoje Atplėšti nuo savo žemės ir išblaškyti po visą pasaulį, mes

2. MOTERIS ŠIŲ DIENŲ RŪPESČIUOSE 1952/9 lapkritis; Autorius : DR. A. ŠERKŠNAS
1.  Moters rūpesčių apimtis Žmogaus, kaip racionalinės būtybes, rūpesčiai yra dviejų

3. BAŽNYČIA IR MENAS (èv. Oficijo Kongregacijos aplinkraščio proga) 1952/9 lapkritis; Autorius : T. L. Andriekus, O.F.M.
Meno gerbėja Niekas giliau už Bažnyčią nėra supratęs vaizdinio meno reikšmės žmogaus dvasiniam

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai