Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1952
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

1. LIETUVOS VALIUTA AMŽIŲ BĖGYJE 1952/1 sausis; Autorius : JONAS KARYS-KARECKAS
PIRMOJI EPOCHA 1) Laisvos ir savarankios Lietuvos pinigai iki Vytauto Didžiojo mirties Iškasenos ir

2. BALTOSKANDIJOS KULTŪRINĖ LIEČIAMOJI 1952/3 kovas; Autorius : JUOZAS LINGIS
šešiakampes klėties sąsparos (Zarasų apskr.. Dusetų vis., Vainiūnų km.). Visos šio straipsnio

3. PORTUGALIJOS SANTVARKOS BRUOŽAI 1952/5 gegužė; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Ši trumpa informacija apie Portugalijos santvarką skiriama tiems "Aidų" skaitytojams, kurie, domėdamiesi

4. ARKIVYSK. J. MATULEVIČIAUS VILNIAUS GOLGOTA 1952/5 gegužė; Autorius : J. VAIŠNORA, M.I.C.
(Tęsinys)   Išbėgo Lietuvos Taryba su ministeriais, išbėgo legijonieriai. Tačiau Vilniuje

5. ARKIVYSK. J. MATULEVIČIAUS VILNIAUS GOLGOTA 1952/6 birželis; Autorius : J. VAIŠNORA, M. I. C.
(Tęsinys)   Bažnyčios apgulimas truko tris dienas. Moterys, prasiverždamos pro raudonarmiečius,

6. KUNIGAIKŠČIO RADVILOS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 1952/10 gruodis; Autorius : J. ANDRIUS
Bandymai nubrėžti žemėlapius yra tiek seni, kad net negalima nustatyti jų pradžios. Sakytume, jie yra

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai