Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1954 6 birželis
 

1. PAVASARIS PRIE VARDUVOS 1954/6 birželis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Paulius Jurkus: PAVASARIS PRIE VARDUVOS. Išl. Liet. Knygos Klubas. 1954. Viršelis ir iliustracijos R.

2. TĖVYNĖS SARGAS 1954/6 birželis; Autorius : P- B.
"Tėvynės Sargas", 1954 m. V tomas, I / II / Nr. 264 pusl. Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjunga,

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1954/6 birželis; Autorius : Red.
Jonas Grinius: ŽIURKIŲ KAMERA. Trijų veiksmų drama, 120 pusi. "Aidų" leidinys, kaina 2 dol. Heralsd

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai