Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika 1954
Categories 1954
1 sausis (22), 10 gruodis (28), 2 vasaris (26), 3 kovas (21), 4 balandis (19), 5 gegužė (25), 6 birželis (21), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (21), 9 lapkritis (20)
 

1. BUDĖJIMAS NAKTYJE 1954/2 vasaris; Autorius : Juozas Brazaitis
1.    Veikimo prasmė 2.    Veikimo linkmes 3.   

2. SOVIETŲ 1950 METŲ KALBOS MOKSLO PERVERSMAS IR JO PASĖKOS 1954/2 vasaris; Autorius : KOSTAS OSTRAUSKAS
1950 m. gegužės mėn. 9 dienos "Pravdos" laida išėjo gerokai pastorėjus — vedamajame buvo paskelbta,

3. ADMINISTRACINIO TEISMO PROBLEMOS 1954/3 kovas; Autorius : DK. KAZYS ŠIDLAUSKAS
1. Bendros pastabos. Europo kraštų teises sistemos turi charakteringą bruožą, — atskirti civilinių

4. PASAULIO TVARKA Pagal 1941 metų žemėlapį 1954/5 gegužė; Autorius : PROF. K. PAKŠTAS
 1941 m. vasarą rusų vokiečių "krauju sucementuota" draugystė, tvėrusi beveik dvejus metus, sprogo

5. ŽVILGIS Į SAVE PAČIUS PO 10 METŲ 1954/6 birželis; Autorius : DR. JUOZAS ALAUŠIUS
Beždžionei žiūrint, veidrodis angelo nerodo. — Lichtenberg Nuo senųjų romėnų kartojama:

6. TIKRASIS KORPORATYVIZMO VEIDAS 1954/6 birželis; Autorius : P. DAUGINTIS, S. J.
Kam tenka pavartyti knygų ar žurnalų puslapius, prirašytus per paskutinius tris dešimtmečius apie

7. UŽSIENINIS LAISVĖS KOVŲ FRONTAS 1954/7 rugsėjis; Autorius : V. VAITIEKŪNAS
Laisvės kovų fronto dvilypumas Kovos dėl laisvės su krašto pavergėjais, — vistiek, ar jie savo, ar

8. ATEITININKAI LIETUVIŲ TAUTOS EGZISTENCINĖJE KOVOJE 1954/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Ateitininkų kongresai  nėra paprasti ir eiliniai suvažiavimai. Dar Nepriklausomybės laikais, nuo

9. TRADICINIS LIETUVIŲ AUKLĖJIMAS 1954/9 lapkritis; Autorius : P. MALDEIKIS
1.  Auklėjimo supratimas ir tradicinis lietuvių auklėjimas Jaunimo auklėjimas paprastai

10. UKRAINOS KOVA UŽ LAISVĘ 1954/9 lapkritis; Autorius : E. ERDVILAS
Šiemet Maskva su visu triukšmu minėjo trijų šimtų metų sukaktį, kai Ukraina, pasak Sovietų,

11. PABALTIJO ATEITIES KLAUSIMU 1954/10 gruodis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
Pabaltijo valstybių išlaisvinimu besirūpinant, dažnai pakalbama ir klausimu, kokie turėtų būti jų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai