Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1956 2 vasaris
 

1. NAUJAS RADAUSKAS 1956/2 vasaris; Autorius : Jurgis Blekaitis
Henrikas Radauskas: 21 EMOS DAINA. Eilėraščiai, Chicago, 1955. Išleido Vytautas Saulius. Tiražas — 500

2. NELĖS MAZALAITĖS "NEGESTIS" 1956/2 vasaris; Autorius : J. Grinius
Nelė Mazalaitė savo didelėj apysakoj (arba nedideliame romane) "Negestyje" vaizduoja, kaip per trejetą

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai