Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1956
Categories 1956
1 sausis (24), 10 gruodis (25), 2 vasaris (22), 3 kovas (19), 4 balandis (24), 5 gegužė (23), 6 birželis (24), 7 rugs. - 8 spal. (38), 9 lapkritis (22)
 

1. EINŠTEINO MOKSLINIS PALIKIMAS 1956/1 sausis; Autorius : JONAS RUGIS
Einšteino vardas daugumui žmonių siejasi su reliatyvumo teorija ir jos keistomis, neįtikėtinomis

2. BALTŲ KAIMYNAI FINO-UGRAI*) 1956/1 sausis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Tautų grupe, gyvenanti šiaurės rytų Europoje ir vakarų Sibire. Kartu su samojėdais jie sudaro

3. GUDIJOS SANTYKIS SU LIETUVA 1956/3 kovas; Autorius : DR . KAZYS PAKŠTAS
Gudų tauta susidarė iš kelių rytinių slavų giminių. VIII-XI amžiuose didžiausias Gudijos plotas buvo

4. BALTŲ INSTITUTO METRAŠČIO ANTRAS TOMAS 1956/3 kovas; Autorius : L. D-as
Šiame tome yra šešios studijos — po dvi lietuvių, latvių ir estų autorių, visos po 40 su viršum

5. GUDIJOS SANTYKIS SU LIETUVA 1956/4 balandis; Autorius : DR. KAZYS PAKŠTAS
(Pabaiga)   Britai apie mus ir gudus Patys apie save, ir lietuviai ir gudai, galime daug palankių

6. LIETUVIŠKASIS DIALOGAS 1956/6 birželis; Autorius : VYTAUTAS S. VARDYS - ŽVIRZDYS
Hear me with patience but to speak a word. Kantriai išklausyk mano žodžio. W. Shakespeare, Romeo ir

7. VARTOS - NOČIOS TARPO PRŪSŲ PĖDSAKAI 1956/6 birželis; Autorius : P. BŪTĖNAS
Archeologine žinia. Tarp 550 ir 400 m. pr. Kr. klajokliai skitai nuo Juodosios jūros srities skverbėsi į

8. AKTUALIOS MŪSŲ ISTORIJOS PROBLEMOS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : DR. ANTANAS KUČAS
Temos apimtis Istorijos sekcijos organizatoriai, kviesdami padaryti šį pranešimą, išreiškė

9. LIETUVIŠKOS MOKYKLOS TURINYS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : A. RINKŪNAS
Įžangos vietoje Lietuvai vėl netekus nepriklausomybes, gana didelis tautiečių skaičius pabiro po visą

10. ISTORIJOS SEKCIJOS POSĖDIS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : V. Liulevičius
Istorijos sekcijos posėdžiui suorganizuoti JAV Liet. Bendruomenės centro valdyba įpareigojo Vincentą

11. PABALTIJO UNIVERSITETO DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : Al. Gimantas
Kultūros kongrese tarp įvairių sekcijų posėdžių įvyko ir Pabaltijo Universiteto dešimtmečio

12. GEDIMINAS VILNIUJE 1956/9 lapkritis; Autorius : JONAS PUZINAS
I. Vilniaus įkūrimo legenda Kiekviena tauta apipina savo didžiuosius įvykius, žygius ar asmenis

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai