Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1957 3 kovas
 

1. KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 1957/3 kovas; Autorius : St. Barzdukas
Svečiuose pas kaimynus.— Bendruomenes Taryba—vienintelis vyriausias organas. — Gyvenimiškas jo

2. MARGINALIJA 1957/3 kovas; Autorius : Jonas Aistis
Kartą garbusis La Mančos hidalgo donas Kichotas, po eilinio nepasisekimo, glostydamas mėlynes ir

3. PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS MINI DEŠIMTMETĮ 1957/3 kovas; Autorius : Red
Kiekvienam buvo aišku, kad Vokietijoje užviręs kultūrinis mūsų gyvenimas buvo tik laikinis. Kilo mintis

4. LIETUVIŲ MENO PARODA 1957/3 kovas; Autorius : Red
Praėjusieji metai davė kultūros konqresa ir dainų šventę, o šie metai bus atžymėti būsimu JAV ir

5. VINCO KRĖVES VARDO LITERATŪRINĖ PREMIJA 1957/3 kovas; Autorius : Red
Lietuvių Akademinis Sambūris Montrealyje (Kanadoje) nutarė 1955 m. įsteigtą Vinco Krėvės vardo

6. PRATĘSIAMAS LITERATŪRINIŲ PREMIJŲ LAIKAS 1957/3 kovas; Autorius : Red
1. KLB Kultūros Fondas 1956 m. buvo paskelbęs tris jaunimo literatūrines premijas: 1.   

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai