Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 10 gruodis
 

1. NAUJAS VEIKALAS APIE MARITAINO POLITINĘ FILOSOFIJĄ 1959/10 gruodis; Autorius : L. Dambriūnas
Šiais metais pasirodė mūsų tautiečio jėzuito Aniceto Tamošaičio disertacinis darbas anglų kalba apie

2. XII TARPTAUTINIS MONTESSORI KONGRESAS 1959/10 gruodis; Autorius : Marija Varnienė
Tautine vokiečių Montessori d-ja (Deutsche Montessori Gesel-schaft) šiemet kovo mên. pradžioje

3. ŠV. RAŠTO STUDIJŲ DIENOS ROMOJE 1959/10 gruodis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
Paskutiniais laikais, klaidatikiams vis labiau iškraipant Šv. Rašto mintis, o netikintiesiems, ypač

4. ŠEŠIŲ MENININKŲ SKIRTINGI KELIAI 1959/10 gruodis; Autorius : M. Šileikis
Spalio men. 24 d. Čikagoje Jaunimo centre Čiurlionio galerijos patalpose buvo surengta šešių lietuvių

5. KATALIKIŠKOS ORGANIZACIJOS TARPTAUTINĖJE PLOTMĖJE 1959/10 gruodis; Autorius : J.R.
Pasauliui kasdien vis labiau apsijungiant, vis didėja tarptautinu organizmų reikšme ir įtaka. Kyla

6. MARITAINAS IR KRIKŠČIONIŠKOJI KULTŪRA 1959/10 gruodis; Autorius : Anicetas Tamošaitis, S.J.
(Pabaiga) Ketvirtasis kaltinimas: būti krikščioniu nėra reikalo laikytis nekintamo Bažnyčios

7. A.L.R.K. FEDERACIJOS 35-TASIS KONGRESAS 1959/10 gruodis; Autorius : J Zg
Kongresas įvyko New Yorke, Commodore viešbučio salėse, lapkričio 27-29 dienomis. Jis buvo kviestas

8. ETRUSKAI MUMS NEGIMININGI 1959/10 gruodis; Autorius : Juozas Tininis
Lietuvių istorijos žurnale "Tautos Praeitis" (t. I, kn. I, Chicago, 1959) kun, dr. K.A. Matulaitis

9. APIE VIENĄ SALOMĖJOS NERIES DVIEILJ 1959/10 gruodis; Autorius : K. Ostrauskas
Pilniausio Salomėjos Nėries raštų rinkinio (Raštai, 3 tt., Vilnius, Valst. grožinės literatūros

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai