Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1959
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

1. ŽMOGUS PASKALIO DIALEKTIKOJE 1959/1 sausis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
P A S K A L I S  (pomirtinė kaukė) I Sakoma, kad originalios asmenybės sunkiai leidžiasi

2. PASIPRIEŠINKIME KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI 1959/1 sausis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
3. Insinuacijos beginant neliestus dalykus a. Insinuacijos — įprastinė demagoginės kovos priemonė. —

3. PASIPRIEŠINKIME KULTŪRINIAM NUOSMUKIUI 1959/2 vasaris; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
4. Besirūpinant mūsų kultūrine gyvybe. a. Oficiozinio optimizmo susilietimas su fa-talistiniu dejetizmu.

4. AMZINYBES IDĖJA MIGUEL DE UNAMUNO KŪRYBOJE 1959/4 balandis; Autorius : PAULIUS STELINGIS
Laiko ir amžinybės problemomis yra išausti didžiųjų poetų ir filosofų veikalai. Gražiais

5. DĖL ŠV. KAZIMIERO KANONIZAVIMO IR LIETUVIŠKUMO 1959/6 birželis; Autorius : JONAS MATUSAS
Lenkų istorikai yra rašę šv. Kazimiero gyvenimo visais klausimais, išskyrus lietuviškumą. Zenono

6. NUSIDĖJĖLIO TRAGIKA 1959/8 spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
PAGAL DOSTOJEVSKIO VEIKALĄ "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ" 1. Nuodėmingos minties pergalė Nuodėmė yra

7. NUSIDĖJĖLIO TRAGIKA 1959/9 lapkritis; Autorius : ANTANAS MACEINA
PAGAL DOSTOJEVSKIO VEIKALĄ "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ" (Pabaiga) 3.   Nusidėjėlio

8. KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS MINTYS 1959/10 gruodis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Kiekvienais metais Kristaus gimimo šventės proga krikščioniškasis pasaulis parodo daug pasitenkinimo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai