Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1982 2 kovas-balandis
 

1. KAZYS BRADŪNAS 'UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS VIEŠKELIO" 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
KAZYS BRADŪNAS: Užeigoje prie Vilniaus vieškelio. Ateities literatūros fondas. Southfield, 1981. 110

2. VYTAUTO VOLERTO "GREITKELIO" TEMOS IR VARIACIJOS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Jurgis Gliauda
VYTAUTAS VOLERTAS: Greitkelis. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. Aplanką piešė Irena Mitkus Chicago,

3. "DEŠIMTOJI PRADALGĖ" LITERATŪROS LANKOSE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : VL. Kulbokas
1980 m. Nidos klubas išleido K. Barėno suredaguotą Dešimtąją Pradalgę. Jos pradėtos leisti 1965 m.

4. LIETUVIŠKAS EKSLIBRIS ŠIANDIEN 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Gintautas Vėžys
LITHUANIAN BOOKPLATES. LIETUVIŲ EKSLIBRIAI. Vitolis E. Vengris. Lithuanian Library Press, Inc. ir Loyola

5. LIETUVIAI SIBIRE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Aug. R.
Lietuviai Sibire. Redagavo JUOZAS PRUNSKIS. Iliustravo Jonas Strungys. Išleido Amerikos Lietuvių

6. DR. JUOZO PAJAUJO KNYGA 1982/2 kovas-balandis; Autorius : J. A. Stiklorius
JOSEPH PAJAUJIS-JAVIS: Soviet Genocide in Lithuania. Išleido Manyland Books, Inc., New York 1980. Kietais

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS — ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS. Išleido Lietuvių katalikų mokslo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai