Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1984
Categories 1984
1984 m. 1 sausis-vasaris (21), 1984 m. 2 kovas-balandis (23), 1984 m. 3 gegužė-birželis (21), 1984 m. 4 liepa-rugpjūtis (21), 1984 m. 5 rugsėjis-spalis (22), 1984 m. 6 lapkritis-gruodis (25)
 

1. EILĖRAŠČIAI 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS JASMANTAS
(1983)  Žaltvykslė Ugnele mano, klajūnėle mano! Kokioj paežerėj šią naktį pleveni?

2. SULŪŽUSI LĖLĖ: KELETAS MINČIŲ APIE MOTERŲ PERSONAŽUS DABARTINIAME LIETUVOS ROMANE 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : ILONA GRAŽYTĖ - MAZILIAUSKIENĖ
We are females faithfull to our image thirsting opposition the rainment in tvhich tve clothe

3. DVI DRAUGĖS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : ALĖ RŪTA
Aš, matai, siuvu. Net nebežinau, kaip pradėjau, ar kada išmokau. Siuvu ir tiek. Mėgstu. Gal iš to

4. Į 1983 METŲ DAILĘ ŽVELGIANT 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : M. Šileikis
1983 metų birželio 26 d. Pasaulio Lietuvių dienų proga Chicagoj Jaunime centre, Čiurlionio Galerijoje,

5. KOPSIM VĖL Į KALNĄ 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : LIDIJA ŠIMKUTĖ
Albinas Elskus — Obuolių žaidimas (1978). Ann Weinstein rinkinys Kopsim Į kalną, siauru akmenuotu

6. JUOZO KELIUOČIO LAIŠKAS A. VAIČIULAIČIUI 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Red

7. RIKIS IR BALANDIS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : PETRAS MELNIKAS
Neatsimenu, kas pirma atsitiko: įsimylėjau Rikį, ar sode radau negyvą balandį? Pradėsiu nuo

8. KELIAUTOJAS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : CHRISTOPHER BRENNAN
Seniau galėdavau sėdėti valandų valandas prie židinio, kai lašantys karnizai dainuodavo džiaugsmą

9. IŠ CIKLO KELIONĖ APLINK GASPĖ 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
(dedikuota Mariui Katiliškiui) ST. ARSENE — CACOUNA Lipame laiptais lėtai žemyn ir žemyn ir

10. PRANEŠIMAS IŠ APSUPTO MIESTO 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : ZBIGNIEW HERBERT
Per senas griebtis ginklo ir kovoti kaip kiti iš malonės gavau antraeilę istoriko rolę rašau apie

11. ? 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Jurgis Jankus
Pažinau abi. Iš tikrųjų tai pažinau visus keturis. Ramintą su Onute visą laiką, o Vitaliją su

12. POEZIJA APIE ŠV. KAZIMIERĄ 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red
Iš antologijos VAINIKAS, KRYŽIUS, LELIJA (Redagavo Alfonsas Tyruolis)   FAUSTAS KIRŠA ŠV.

13. KELIONĖS DOVANA 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : JURGIS GLIAUDA
Pasitraukęs į ankstyvą pensiją, Kazimieras Jurėnas panoro aplankyti Lietuvą. Jis nukako į Vilnių lyg

14. ŠUKUOSENA 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : VLADAS ŠVAISTAS
Kodėl aš plaukus šukuoju į dešinę veido pusę? Todėl, kad mano širdis yra mano kairėje pusėje,

15. LIETUVIAI E. WIECHERTO ROMANE MISSA SINE NOMINE 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALFONSAS ŠEŠPLAUKIS
Būdingas sutapimas: vos spėjęs 1950 m. išleisti savo paskutinįjį romaną "Missa sine nomine" (Mišios

16. EILĖRAŠČIAI APIE ŠV. KAZIMIERĄ 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : KUN. RIČARDAS MIKUTAVIČIUS
Karaliaus rūmų dvariškiai ir miesto sargyba šv. KAZIMIERĄ JOGAILAITĮ, dažnai

17. PRIE VILNIAUS KATEDROS 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
Operos "Dux Magnus" libreto antrojo veiksmo antrasis paveikslas Scenai prasiskleidus, matyti Vilniaus

18. STASYS SANTVARAS 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : PSALMĖ ŠV. KAZIMIERUI
Telesforas Valius — Samogitia (Žemaitija) IX        Spalvotas ofortas 43 x

19. SPINDĖK SAULĖTEKIŲ ŠVIESOJE 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : NERIMA NARUTĖ
Spindėk saulėtekių šviesoje šventųjų ir karalių mieste! Džiaugsmingoje giesmėje supki, įsiūbuok

20. TELESFORAS VALIUS 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : PAUL DUVAL
Telesforas Valius - Autoportretas. Spalv. monotipija Atvykaamas į Kanadą 1949 metais, Telesforas Valius

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai