Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1985
Categories 1985
1985 m. 1 sausis-vasaris (20), 1985 m. 2 kovas-balandis (16), 1985 m. 3 gegužė-birželis (20), 1985 m. 4 liepa-rugpjūtis (19), 1985 m. 5 rugsėjis-spalis (19), 1985 m. 6 lapkritis-gruodis (20)
 

1. EILĖRAŠČIAI 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : PRANAS VISVYDAS
MERGELĖ Vien lūkesčio irkluojamam luote mergelė plaukia vaizdo pasiilgus. Krantinės bokštai

2. MALONIAUSIOS VALANDOS BUVO PRIE MOLBERTO 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Jadvyga Paukštienė
Iš dail. Jadvygos Paukštienės laiško Aidų redaktoriui   Mano darbai yra įvairios tematikos ir

3. LEMTIES MIRAŽO MĮSLĖS (EILĖRAŠČIAI) 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : BERNARDAS BRAZDŽIONIS
TRYS SONETAI 1. MĮSLĖ Mes ne kiekvienas esame Šekspyrai, Tačiau ne vienas randame žodžius

4. DAIL. ANTANO GUDAIČIO TAPYBA, ARBA NAUJOJI VILNIAUS DAILĖS MOKYKLA 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : V. VIZGIRDA
Kiekvienas kraštas turi savo geriausius ir iškiliausius menininkus. Jų kūryba ženklina ir visos tautos

5. PENKI KEPALĖLIAI 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : ČESLOVAS MASAITIS
R. MOZOLIAUSKAS: Gydančios rankos PAKLYDĘS VIENAS Ir vėl kartoji savąjį stebuklą, Viešpatie,

6. PASKUTINIS MILŽINAS 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : L. A.
Mare Chagall savo studijoje Mare Chagall — paskutinis Paryžiaus mokyklos XX-ojo amžiaus dailės

7. NESKINK NEPRAŽYDUSIOS GĖLYTĖS! 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : PETRONĖLĖ ORINTAITĖ
Justina išleidžia vaikus pro duris, nulipa ir laipteliais seka ligi šaligatvio: —   

8. EILĖRAŠČIAI 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALFONSAS NYKA - NILIŪNAS
UTENOJE Po vasaros saulės Įkaitintais cemento blokais Gulėjo žolėje vaikystė. Po Trijų

9. OBELIES ŠEŠĖLIS 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ
M. Stankūnienė — Čiūčia, liūlia (grafika) Mama perbraukė per jo nosį su savo blakstienomis —

10. Iš ciklo "KRIKŠTO VANDUO JONINIŲ NAKTĮ" 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
ANTIFONA I Nei kunigas, nei žynys nesu, Viešpatie, O semiu krikšto vandenį giesmei. Mėnulis ir

11. EILĖRAŠČIAI 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : VENANCIJUS ALIŠAS
MANO ILGESYS Tu vis tolyn tolyn — viršūnėn Kubatono — Aplenkdamas skardžius ir šaltas bedugnes,

12. LIETUVIŲ KALBOS GROŽIS MARIAUS KATILIŠKIO ROMANE "MIŠKAIS ATEINA RUDUO" 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : JONAS DUNČIA
Jo mirties penkmečiui (1980.XII.17) Anais laikais stovykloje, Vokietijoje, skubiai peržiūrėdamas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai