Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1985
Categories 1985
1985 m. 1 sausis-vasaris (20), 1985 m. 2 kovas-balandis (16), 1985 m. 3 gegužė-birželis (20), 1985 m. 4 liepa-rugpjūtis (19), 1985 m. 5 rugsėjis-spalis (19), 1985 m. 6 lapkritis-gruodis (20)
 

1. SENASIS TESTAMENTAS IR ŽMOGAUS IŠMINTIS NERIME IR KANČIOJE 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Viskam yra metas, ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas

2. ASMENYBIŠKUMAS IBSENO DRAMOSE II BRANDAS 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
Peero Gynto stoka asmenybiškumo (kaip buvo matyti iš šio rašinio I-jo skyriaus) grindėsi jo uždarume

3. GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : ANTANAS - MACEINA
LOTYNIŠKŲJŲ MALDŲ VERTIMAS 1 Leidimą atlikinėti liturginius veiksmus gimtąja kalba esame įpratę

4. DIALOGAS TARP ŽEMĖS IR DANGAUS MŪSŲ LITERATŪROJE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : VACYS KAVALIŪNAS
Žmogus yra metafizinė būtybė. Ir eina jis per pasaulį erdvės ir laiko plotais, dramatiškai

5. ASMENYBISKUMAS IBSENO DRAMOSE II BRANDAS 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : DR. VINCAS VYČINAS
2. Rinkimasis Jau svarstant Peero Gynto asmenybiškumą, buvo matyti, kad gyvuliškasis — ar kipšiškasis

Jau beveik 2 000 metų krikščionybė reiškiasi žmonijoje kaip Dievo Karalystė žemėje, vykdanti

7. STRUKTŪRALISTINIS ŽVILGSNIS Į LITERATŪRA LIETUVOJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ALINA STAKNIENĖ
RIMVYDO ŠILBAJORIO "ŽODŽIAI IR PRASMĖ" Literatūros kūrinys neturi formos ir turinio, tik

8. FILOSOFINIŲ DIMENSIJŲ POEZIJA 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Alfonsas Nyka - Niliūnas: ŽIEMOS TEOLOGIJA. Eilėraščiai. Chicaga. Algimanto Mackaus Knygų leidimo

9. PRELATAS VLADAS BUTVILĄ ATSIMINIMŲ PYNĖJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : SUDARĖ VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įvadinės pastabos Iki šių dienų apie kun. Vladą Butvilą tebuvo parašyta tik keletas straipsnių.

10. TERAPINĖS KULTŪROS ĮTAKA KATALIKYBEI 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : A. PAŠKUS
Katalikiškasis krikščionis, kaip ir kiekvienas kitas žmogus, yra laiko ir erdvės ribojamas. Jis,

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai