Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1986
Categories 1986
1986 m. 1 (21), 1986 m. 2 (19), 1986 m. 3 (19), 1986 m. 4 (23)
 

1. KRIKŠČIONYBĖS IR ATEIZMO GRUMTYNĖS MŪSŲ TAUTOJE 1986/1986 m. 1; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakčiai paminėti Religinio pasaulio lietuvių katalikų kongreso

2. LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUI ARTĖJANT 1986/1986 m. 2; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Jau beldžiasi j duris Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus. Kai Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija,

3. ASMENYBĖS SUBRENDIMO PROBLEMA 1986/1986 m. 2; Autorius : JUSTINAS PIKŪNAS
Iš teoretinės psichologijos perspektyvos žvelgiant, žmogus yra labai sudėtinga būtybė su daugeliu

4. ŽMOGUS KAIP DIEVO RŪPESTIS 1986/1986 m. 2; Autorius : ANTANAS MACEINA
Savo "Išpažinimų" pradžioje šv. Augustinas klausia: "Kas esi, mano Dieve? Ką taria kiekvienas,

5. IŠLAISVINIMO TEOLOGIJA 1986/1986 m. 3; Autorius : VALDEMARAS M. CUKURAS
JOS KILMĖ IR IŠTAKOS Tai yra tokia teologija, kuri neapsiriboja vien tik šio pasaulio įvykių

6. Iš kelionės Portugalijon 1986/1986 m. 3; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
(1982 m. spalio mėnesį) HENRIKAS NAVIGATORIUS Aukštai iškilęs ant Tago upės kranto stovi laivas —

7. NE KRIKŠTO KALTĖ 1986/1986 m. 4; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Prieš 1387 metus Krikšto, įvykusio 1387 m., artėjantis jubiliejus skatina smalsumą tiems rūkų

8. ISLAMAS IR JO VAIDMUO 1986/1986 m. 4; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Musulmonai tiki, kad Mahometas1 gavo apreiškimą iš Dievo, kuris ne tik visiškai pakeitė jo gyvenimo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai