Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1987
Categories 1987
1 nr. (22), 2 nr. (18), 3 nr. (21), 4 nr. (20)
 

1. LIETUVIŠKOSIOS STUDENTIJOS VERTYBĖS LAIKO TĖKMĖJE: EMPIRINĖ STUDIJA 1987/1 nr.; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Su laiku keičiasi mados, politika, technologija, o kaip su vertybėmis ir jų supratimu bei praktikavimu?

2. KELIAS Į KLAIPĖDOS KRAŠTO POLITINĘ SĄRANGĄ 1987/1 nr.; Autorius : Bronius Nemickas
Minint Klaipėdos krašto prisijungimą prie Lietuvos respublikos, yra jau beveik tradicija žvelgti į tą

Vole Sojinka 1986 m. spalio mėnesį nigerijietis romanistas, poetas ir dramaturgas Vole Sojinka buvo

4. KOMPOZITORIAUS NEDALIA 1987/2 nr.; Autorius : A. Kučiūnas
I 1940 metų birželio pradžioje Vladas Jakubėnas paliko labai jau sunerimusį Kauną ir išvažiavo į

5. LATVIŲ LITERATŪRA SOVIETINĖJE SANTVARKOJE 1987/2 nr.; Autorius : Saulius Pašilis
1985 metų sausio mėnesį New Yorke vykusiame Tarptautinio PEN Klubo kongrese dalyvavusiems pasaulio

6. 50 - ASIS PEN KONGRESAS ŠVEICARIJOJE 1987/3 nr.; Autorius : A. L.
50-asis Tarptautinis PEN klubo suvažiavimas įvyko gegužės 11-17 d. Lugano mieste, Šveicarijoje. Jo

7. MUZIKO JONO ŽUKO DVIGUBA SUKAKTIS 1987/3 nr.; Autorius : P. Palys
Lietuviškame pasaulyje žinomas muzikas — vargonų virtuozas Jonas Žukas šiais metais švenčia savo

8. PROF. JONĄ DUMČIŲ ATSIMINUS 1905 — 1986 1987/3 nr.; Autorius : M. J. ADOMAITIS
Prieš mane pora lapų "Literatūros ir meno" (1985 kovo 16), gautų iš Lietuvos. Straipsnyje "Filologo

9. PRIELAIDOS IR TIKROVĖ 1987/4 nr.; Autorius : Vytautas Volertas
Didieji pasaulio įvykiai yra panašūs j žemės drebėjimus Kalifornijoje: jaučiama, kad bus, bet

10. STASIO ŠIMKAUS ŠIMTMETIS 1987/4 nr.; Autorius : A. Kučiūnas
Stasys Šimkus (1930 m.). "Stasio Šimkaus laidotuvės pasižymėjo nepaprastu didingumu ir

11. ATEISTINE MORALĖ 1987/4 nr.; Autorius : Saulius Pašilis
Šiais 600-aisiais Lietuvos krikšto metais oficialiojoje Lietuvos spaudoje reguliariai pasirodo straipsniai

12. VYSKUPAS, KURIS LANKO VISUS LIETUVIUS 1987/4 nr.; Autorius : Pr. Gr.
Vysk. Paulius A. Baltakis, O. F. M. Kai vyskupas Paulius Baltakis grįžo iš Lenkijos, aplankęs ten

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai