Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1987
Categories 1987
1 nr. (22), 2 nr. (18), 3 nr. (21), 4 nr. (20)
 

1. ARCHITEKTŪROS EVOLIUCIJA IR TECHNOLOGINIS POSTMODERNIZMAS 1987/1 nr.; Autorius : Arch. EDMUNDAS ARBAS, AIA
Trumpoj analizėj peržvelgsiu modernistinės srovės evoliuciją, veikiant kompiuterinei technologijai, kad

Rašydamas "Grynojo proto kritiką", Kantas norėjo įrodyti, kad žmogus gali save pažinti ir kaip laisvą

3. ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULAITIS KAUNE ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS 1987/2 nr.; Autorius : M. J. ADOMAITIS
Kaip apaštalinis vizitatorius arkivysk. Jurgis Matulaitis atvyko į Kauną 1925 metų gruodžio viduryje .

4. BŪDINGOSIOS MEDINĖS BAŽNYČIOS IR VARPINĖS LIETUVOJE 1987/2 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
STATISTINĖ ANALIZĖ Literatūra apie Lietuvos bažnyčias ir varpines duoda gana tikslų vaizdą, kokios

5. SENOVĖS LIETUVIŲ TIKĖJIMAS IR JŲ PASIPRIEŠINIMAS KRIKŠČIONYBEI 1987/2 nr.; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Kai kalbama apie 1385 - 1387 metų įvykius Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje, visų pirma reikia aptarti

Jo Ekscelencijai Arkivyskupui Liudui Poviloniui, Kauno ir Vilkaviškio apaštaliniam administratoriui,

7. IŠKILMĖ, KURI IŠKĖLĖ LIETUVĄ 1987/3 nr.; Autorius : LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.
Popiežiaus palankumas Mes visą laiką skundžiamės, kad pasaulis užmiršo mus ir mūsų tautą;

8. Kiekvieną dieną lankau Jūsų tėvynę . . . 1987/3 nr.; Autorius : Red
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus II pamokslas, pasakytas itališkai birželio 28, sekamdienį, švenčiant

Jūsų ir jūsų brolių bei seserų širdys, be abejonės, yra kupinos džiaugsmo, nes žinote, kad rytoj

10. JURGIS MATULAITIS PALAIMINTŲJŲ KELIU 1987/3 nr.; Autorius : KUN. VIKTORAS RIMŠELIS, M.I.C.
Kai 1871 m. balandžio 20 d. Marijampolės bažnyčioje kun. Jurgis Cėsna, anuomet baltųjų marijonų

11. TERAPINĖS KULTŪROS ĮTAKA KRIKŠČIONYBEI 1987/3 nr.; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Pirmoje šio straipsnio dalyje patiekėme terapinės-psichologinės kultūros apybraižą ir jos ryšį su

12. BŪDINGOSIOS MEDINĖS BAŽNYČIOS IR VARPINĖS LIETUVOJE 1987/3 nr.; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
STATISTINĖ ANALIZĖ Lietuvos medinės varpinės yra panagrinėtos ir apibūdintos P. Galaunės, A.

13. DRAMATIŠKI KRIKŠTO KELIAI Į LIETUVĄ 1987/4 nr.; Autorius : RASA MAŽEIKAITĖ
Švęsdami Lietuvos krikšto jubiliejų, mes prisimename ne tik karaliaus Jogailos, bet ir pirmojo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai