Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1988
Categories 1988
1 nr. (22), 2 nr. (21), 3 nr. (22), 4 nr. (23)
 

1. ANTANO GUSTAIČIO SATYRINĖS ELEGIJOS 1988/1 nr.; Autorius : S. Žemkalnis
Antanas Gustaitis: PAKELĖJE Į PAŽADĖTĄJĄ ŽEMĘ. Čikaga. Algimanto Mackaus Fondas, 1987. 194

2. AURELIJOS BALAŠAITIENĖS "SKEVELDROS" 1988/1 nr.; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Aurelijos Balašaitienės romanas "Skeveldros" Vilties Draugijos leidyklos 1987 metais išleistas (424 psl.,

3. MIKELINSKO "JUODŲJŲ EGLIŲ ŠALIS" 1988/1 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Jonas Mikelinskas Jonas Mikelinskas parašė savo romaną "Juodųjų eglių šalis" jau prieš 20 metų,

Karol Wojtyla, THE COLLECTED PLAYS AND WRITINGS v ON THEATRE. University of California Press,

5. KĘSTUČIO GIRNIAUS KNYGA "PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE" 1988/2 nr.; Autorius : P. Vaičekauskas
Nesu pasiruošęs detaliai komentuoti ir akademiškai nagrinėti šią puikią didelės apimties knygą, j

6. LIETUVA KNYGOSE APIE RELIGIJĄ IR KOMUNIZMĄ 1988/2 nr.; Autorius : Saulius Pašilis
Pedro Ramet: CROSS & COMMISSAR. Bloomington, University of Indiana Press, 1987; Gerald Buss: THE BEARS HUG.

7. LITUANISTIKOS KONFERENCIJA PUNSKE 1988/2 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
1981 m. rugpjūčio 29 - 30 d. įvykusios mokslinės konferencijos Punske (Suvalkų krašte) referatai

8. SENIAUSIOJO KALBOTYROS ŽURNALO JUBILIEJINIS TOMAS 1988/2 nr.; Autorius : Alfred Bammesberger
1850 m. vokiečių filologas Adalbert Kuhn įsteigė žurnalą, kurį jis pavadino Zeitschrift für

9. JUOZO KELIUOČIO "DANGUS NUSIDAŽO RAUDONAI" 1988/3 nr.; Autorius : Algirdas Gustaitis
Nepriklausomoje Lietuvoje daugelis žinojo Juozą Keliuotj ir jo redaguojamą bei leidžiamą žurnalą

10. AUSTRALIJOJE IŠLEISTAS METRAŠTIS APIE LIETUVĄ 1988/3 nr.; Autorius : J. Liepinis
Praėjusiais metais Tasmanijos universitete, Australijoje, įsisteigė Lietuvos studijų draugija, kurios

11. 56 METAI MILOŠO POEZIJOS ANGLŲ KALBA 1988/3 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Czeslaw Milosz: THE COLLECTED POEMS, 1931 - 1987. New York, Ecco Press, 1988. Česlovas Milošas jau

12. LIETUVOS MEDICINOS ISTORIJA 1988/4 nr.; Autorius : Antanas Butkus
Juozas Meškauskas: LIETUVOS MEDICINOS ISTORIJA. Medicinos mokslas, gyventojų medicininio ir socialinio

13. AVYŽIAUS "SODYBŲ TUŠTĖJIMO METAS" 1988/4 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Jono Avyžiaus romano "Sodybų tuštėjimo metas" trečioji knyga, išspausdinta "Pergalės" žurnale (1987,

14. IVASKO "BALTŲ ELEGIJOS" 1988/4 nr.; Autorius : J. Žemkalnis
Ivar Ivask: BALTIC ELEGIES. Norman, OK, World Literature Today, 1987. Poetas, dailininkas, žurnalo "World

15. JUOZO APUČIO "VARGONŲ BALSAS SKALBYKLOJE" 1988/4 nr.; Autorius : A. Landsbergis
1988 metais "Nemuno" žurnale (Nr. 4, 5) išspausdinta Juozo Apučio apysaka "Vargonų balsas skalbykloje"

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai