Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1975
Categories 1975
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (15), 3 kovas (18), 4 balandis (15), 5 geguze (16), 6 birzelis (17), 7 rugsejis (17), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. Tiesos samprata James'o pragmatizme 1975/3 kovas; Autorius : SKRUPSKELIS KĘSTUTIS
Dr. Kęstutis Skrupskelis, filosofijos profesorius University of South Carolina, Columbia, S.C., yra vienas

2. ENGELSAS ATSISAKĖ REVOLIUCIJOS 1975/3 kovas; Autorius : JUODEIKA VLADAS
Markso ekonominė teorija neapima visos istorinės dinamikos, kuri dėl savo sudėtingumo negali būti

3. ŠVIESA IŠ KUMRANO 1975/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Kun. A. L. Rubšys, baigęs Šv. Rašto studijas Bibliniame institute, nuo 1959 profesoriauja New Yorko

4. Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštų stilius 1975/5 geguze; Autorius : ANTANAS VAIČIULAITIS
"Visi didieji mūsų literatūros stilistai — Donelaitis, Valančius ir iš dalies Vaižgantas su Krėve

5. KUNIGYSTĖS IR KLERIKALIZMO KLAUSIMU 1975/6 birzelis; Autorius : AUGUSTINAS RUBIKAS
A. Maceinos knygą skaitantPaskutinėj savo knygoj A. Maceina svarsto eilę labai aktualių, modernių

6. AUKOTOJAS AR SENIŪNAS? 1975/6 birzelis; Autorius : ANTANAS MACEINA
(Atsakymas kun. A. Rubikui)1. Kritikos pobūdis Savo knygą "Krikščionis pasaulyje" (Chicago 1973), kurios

7. ŠVIESA IŠ KUMRANO 1975/6 birzelis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
(Tęsinys iš balandžio numerio)4. Ritiniai ir Šventraštis Kumrano ritiniai (ir jų skiautės bei

8. NUO NIHILIZMO Į KRISTŲ 1975/7 rugsejis; Autorius : ANTANAS MACEINA
VI. Solovjovo 75-sioms mirties metinėms Įvadas: Solovjovo amžiaus dialektika Senieji rusų rašytojai

9. VISUOMENINIS DARBAS 1975/9 lapkritis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
BendrybėsĮ darbą visuomenėje, tur būt, žiūrime per daug paprastai, tarsi čia užtektų vien gerų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai