Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1989 3 nr.
 

V. Kašubos bareljefas Gegužės 31 d. šį pasaulį paliko, galima sakyti, didžiausias išeivijos

2. REIKŠMINGI BRONIAUS KVIKLIO DARBAI 1989/3 nr.; Autorius : ALFREDAS KULPAVIČIUS
Deltuvos (Ukmergės raj.) kapų koplyčia. Iš J. Gimbuto rinkinio. Fot. 1979 m. Prie išeivijos

3. NAUJO STILIAUS KUNIGAS 1989/3 nr.; Autorius : KUN. PRANAS GAIDA
Prisimenant  užmarštin  slenkantį  neužmirštamą kunigą profesorių Stasį Ylą, mirusį Čikagoje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai