Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Pasaulio lietuviai 1989
Categories 1989
1 nr. (25), 2 nr. (26), 3 nr. (27), 4 nr. (24)
 

1. Dail. V. Vizgirdos žodis jo pagerbtuvėse 1989/1 nr.; Autorius : Red
Kada ateina subrendimo metas ir amžiaus našta slegia gyvenimą, tada jau galima apmąstyti savo praeitį

2. KAZIMIERAS VIKTORAS BANAITIS 1989/2 nr.; Autorius : A. Kučiūnas
Ir šiuo metu aš jį vis tokį tebematau: padžiūvęs veidas, pamėlę poakiai, giliai įdubę akys. Bet

V. Kašubos bareljefas Gegužės 31 d. šį pasaulį paliko, galima sakyti, didžiausias išeivijos

4. REIKŠMINGI BRONIAUS KVIKLIO DARBAI 1989/3 nr.; Autorius : ALFREDAS KULPAVIČIUS
Deltuvos (Ukmergės raj.) kapų koplyčia. Iš J. Gimbuto rinkinio. Fot. 1979 m. Prie išeivijos

5. NAUJO STILIAUS KUNIGAS 1989/3 nr.; Autorius : KUN. PRANAS GAIDA
Prisimenant  užmarštin  slenkantį  neužmirštamą kunigą profesorių Stasį Ylą, mirusį Čikagoje

6. Dr. JUOZAS JAKŠTAS (1890.IX.9 - 1989.VII.31) 1989/4 nr.; Autorius : L. A.
Šįmet liepos 31 d. mus amžinai paliko žymus lietuvių mokslininkas - istorikas, nepaprastai kuklus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai