Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1990 1
 

1. ŠEŠTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1990/1; Autorius : Juozas Žygas
Simpoziumas buvo labai plačios apimties su daug renginių. Jis pradėtas meno parodos atidarymu lapkričio

2. ATGIMIMO ŠVIESA 1990/1; Autorius : Red.
LB Kultūros tarybos pirmininkės Dalios Kučėnienės žodis, VI-ajame Mokslo ir Kūrybos simpoziume

3. 1989 METŲ LAPKRIČIO SINOIKIJA LIETUVOJE 1990/1; Autorius : Kęstutis Trimakas
1989 m. lapkričio 11-19 d. Lietuvoje įvyko bažnytinės muzikos ir religijos filosofijos studijų dienos,

4. BALSINGO TENORO TAKAIS 1990/1; Autorius : A. Kučiūnas
Atsiminimų žiupsnis STASIO BARO 70-mečiui Lietuvos operos baritonas, vėliau dainavimo mokytojas Jonas

5. MŪSŲ BUITYJE 1990/1; Autorius : Red.
—    Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo tradicinė šventė — vasario 16-oji — šįmet pirmą

6. TĖVYNĖJE 1990/1; Autorius : Red.
Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe Vilniuje kovo 11 d. Štai Lietuvos Respublikos Aukščiausios

7. MILOŠAS APIE LIETUVĄ IR LENKIJĄ 1990/1; Autorius : J. Žemkalnis
Viena didžiųjų Amerikos leidyklų Harcourt - Brace - Jovanovich 1987 m. išleido knygą, ant kurios

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai