Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1990 3
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1990/3; Autorius : Red.
Alfonsas Tyruolis: ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS. Eilės lyrinės ir epinės. Čikaga. 1990. 104 p. Antanas

2. ROMUALDO POŽERSKIO "ATLAIDAI LIETUVOJE" 1990/3; Autorius : Česlovas Grincevičius
Romualdas Požerskis Čikagos Čiurlionio galerijoj 1988 suruošė įsidėmėtiną parodą nuotraukų,

3. S. LIPSKIS — "KAI SAULĖ LIEPĖ" 1990/3; Autorius : Edita Nazaraitė
Kartais atrodo, kad mūsų laikmetis yra toks merkantiliškas, toks ciniškas, o, regis, nei sielai, nei

4. BENELLIO "APSIAUTALAS" PAGAL BALĮ SRUOGĄ 1990/3; Autorius : Marija Stankus - Saulaitė
Algimanto Mackus Knygų leidimo fondo naujoji knyga svarbi ir mėgėjui skaitytojui, ir profesionaliam

5. ČEKISTO ŽVILGSNIS Į POKARIO LIETUVĄ 1990/3; Autorius : J. L.
Lietuvoje dabar leidžiamų knygų eisena primena "Baltijos kelio" grandinę — susikabinusios rankom, jos

Iš Maskvos žaibai ir perkūnija. Lietuvių tautos ryžtas taikingai atstatyti savo valstybę sukelia audrą

I. Ingrida Korsakaitė. LIETUVIŲ IŠEIVIJOS GRAFIKA IR TAUTINIS IDENTITETAS. Grafika — viena tų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai