Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1974 9 lapkritis
 

1. Keturiolika portretų 1974/9 lapkritis; Autorius : VIKTORIJA SKRUPSKELYTĖ
Rimvydo Šilbajorio "Perfection of Exile"Rimvydo Šilbajorio knyga PERFECTION OF EXILE: FOURTEEN CONTEMPORARY

2. MONOGRAFIJA APIE PROF. S. KOLUPAILĄ 1974/9 lapkritis; Autorius : Leonas Bajorūnas
Akademinės Skautijos Leidykla išleido Jurgio Gimbuto ir Juozo V. Danio parengtą monografiją Steponas

3. ŠVABAITĖS ANTRASIS PATEKĖJIMAS 1974/9 lapkritis; Autorius : Sesuo Ona Mikailaitė
Julija Švabaitė - Gylienė savo naujuoju eilėraščių rinkiniu Septyni saulės patekėjimai (Ateities

4. C. V. OBCARSKO DEBIUTAS 1974/9 lapkritis; Autorius : Aug. B
Česlovas Valdemaras Obcarskas, uteniškis, dabar gyvenąs Anglijoj, su savo lyrika periodinėje spaudoje

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/9 lapkritis; Autorius : Red.
BALYS SRUOGA MŪSŲ ATSIMINIMUOSE. Spaudai paruošė ir išleido Vanda Sruogienė. Chicago 1974. XIV 552 psl.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai