Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1974
Categories 1974
1 sausis (16), 10 gruodis (24), 2 vasaris (16), 3 kovas (17), 4 balandis (16), 5 geguze (19), 6 birzelis (20), 7 rugsejis (19), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

1. TAUTOSAKOS IR DRAMOS SĄLYTIS 1974/2 vasaris; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
Tautosakiškai nuspalvintos poezijos potvynis nuo penktojo dešimtmečio vidurio apsėmęs Pabaltijį, ir

2. ĮSPŪDŽIAI IŠ OKEANIJOS 1974/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS P. ZUBAS
Šiltos Pacifiko vandenyno salos baltąjį žmogų visada domino. Menkai ši pasaulio dalis pažįstama dėl

3. NAUJASIS TESTAMENTAS IR MITAS 1974/3 kovas; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
Prieš tris metus pasirodė dr. Antano Maceinos knyga Didieji dabarties klausimai1. Jos antrasis skyrius

4. Dabarties žmogaus dilemos: MEILĖ AR TIESA? 1974/4 balandis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dilema perkeltine prasme reiškia būtinumą pasirinkti vieną iš dviejų nepageidaujamų galimybių. Dilema

5. NERIMAS IR DEPRESIJA 1974/4 balandis; Autorius : JUOZAS VYDAS
Bendros pastabos Nerimas, arba ramybės stoka, yra nuotaikinė būsena, kuriai būdingas žmogiškųjų

6. Po 700 metų Šv. Tomo Akviniečio minties srovėje 1974/5 geguze; Autorius : VIKTORAS RIMŠELIS
Pradedant įspūdžiais iš Fossanovos abatijosKai pereitą rudenį lankėme Fossanovą, tai šis

7. MARKSISTINIS PROMETĖJAS IR PSICHOLOGINIS HEDONISTAS 1974/5 geguze; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dabarties žmogaus dilemos (2)MARKSISTINIS PROMETĖJAS Sakoma, kad graikų mitologijos titanas pavogęs iš

8. BEIEŠKANT MENO TEORIJAI PAGRINDŲ 1974/6 birzelis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Kai sekame meno raidą, susiduriame ne tik su įvairiais meno kūriniais, bet ir su skirtingomis meno

9. PSICHODELINIS MISTIKAS 1974/6 birzelis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dabarties žmogaus dilemos (3)Psichodelika visų pirma reiškia narkotikų sukeltą sąmonės pakitėjimą.

10. Kompiuteris — lietuviškosios veiklos naujas talkininkas 1974/6 birzelis; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
II Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Vytautas Strolia skaitė pranešimą apie kompiuterio naudojimą sudaryti

11. Studento krikščioniškas žvilgsnis į lietuvių misiją 1974/6 birzelis; Autorius : KAZIMIERAS SIDERAVIČIUS
šio straipsnio autorius yra pokoleginių studijų studentas, veikliai besireiškiantis studentuose

12. KRIKŠČIONIŠKAS HUMANISTAS 1974/7 rugsejis; Autorius : Antanas Paškus
Dabarties žmogaus dilemos (4)Tęsinys iš birželio numerio. Tai šio straipsnio paskutinė dalis.Nė viena

13. BENDRINĖ IR LITERATURl N Ė KALBA 1974/8 spalis; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Prieš paskutinį karą nepriklausomoje Lietuvoje bendrinė kalba kaip terminas buvo jau plačiai

14. PSICHOLOGINIS ŽVILGSNIS Į TIKĖJIMĄ 1974/8 spalis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
Psichologija yra mokslas apie žmogaus elgesį, ypač jo vidų. Religija priklauso žmogaus elgesiui. Todėl

15. ŠEIMA KRYŽKELĖJE 1974/9 lapkritis; Autorius : ALEKSANDRAS PLATERIS
Straipsnio autorius, dr. A. Plateris, yra ir teisininkas, ir sociologas. Vytauto D. un-te 1936 baigęs

16. BAŽNYČIA IR EKUMENIZMAS 1974/10 gruodis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Įvedamosios pastabosII Vatikano Susirinkimas susirūpino krikščionių vienybės atstatymu. Juk Kristus

17. KANTO SUKAKTIS 1974/10 gruodis; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Minint Kanto (1724 - 1804) du šimtai penkiasdešimtąją gimimo sukaktį, pravartu prisiminti, kad mes

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai