Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1973 10 gruodis
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1973/10 gruodis; Autorius : Red.
Antanas Maceina: KRIKŠČIONIS PASAULYJE. Pasauliškio vaidmuo išganymo istorijoje. "Krikščionis gyvenime"

2. BROLIO MYKOLO GATVĖ 1973/10 gruodis; Autorius : Kostas Rauda
Mūsų tremties arba, kaip dabar vis dažniau mėgstama išsireikšti, išeivijos proza, ilgus metus

3. SŪNUS — GAL, ABRAOMAS — NE 1973/10 gruodis; Autorius : Kęstutis Keblys
"Daug pasaulio rašytojų rašo apie niekšus ... Ir jie daug lengviau pavaizduoti, negu kokie ramūs

4. KNYGA IŠ AUSTRALIJOS 1973/10 gruodis; Autorius : Aug. R.
Agnė Lukšytė: KALNŲ VELNIAS. Novelės. Sydney, 1970. 172 psl. Iliustracijos V. Rato.Autorė periodinėje

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai