Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija 1973
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

1. A. Malijauskas — Senovės baltų akmens figūros 1973/1 sausis; Autorius : MALIJAUSKAS ALGIRDAS
Šiame ir praėjusiame šimtmetyje eilės tyrinėtojų yra rašyta apie savitas akmens figūras, iki mūsų

2. ADMINISTRACIJOS KURSAI KAUNE 1925 - 1926 METAIS 1973/2 vasaris; Autorius : JUOZAS ERETAS
"Salus rei publicae suprema lex esto" I. PratartisJuo labiau mes tolstame nuo savo jaunystės, juo gyviau

3. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/3 kovas; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Kai kurios tezės kelia abejonių. I. Absoliutūs dievai. 1. Perkūnas. 2. Laima. II Dangaus dievai. 1.

4. Generolo Raštikio memuarai ir jo vaidmuo Lietuvos politikoje 1973/4 balandis; Autorius : VYTAUTAS VARDYS
Paskaita, skaityta Akademinio Skautų Sąjūdžio surengtame gen. St. Raštikio trečios atsiminimų knygos

5. Bažnyčia Lietuvoje ir Vatikanas 1940 - 1945 1973/6 birzelis; Autorius : KUN. DR. VIKTORAS PAVALKIS
Lietuvos ir Vatikano diplomatinius santykius 1918 - 40 autorius nagrinėjo šio žurnalo 1972 rugsėjo

6. Keistenybės Lietuvos ikonografijos senovėje 1973/8 spalis; Autorius : Dr. POVILAS RĖKLAITIS
Bodenehro antrasis Gardinas. Žemaitis — samojedas pas Mosemanną ir Viero.1. Senosios grafikos

7. SOCIALINIAI SKIRTUMAI ŽEMAIČIŲ KAIME 1973/8 spalis; Autorius : ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS
Žemaičių kaimo žmones dvidešimtojo amžiaus pirmoje pusėje, atsižvelgiant į jų tarpusavio santykį

8. VILNIUS ISTORIJOS VINGIUOSE 1973/9 lapkritis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
VILNIUS pirmąjį kartą suminėtas Gedimino laiškuose 1323. Kas norėtų šia 650 sukaktimi atžymėti

9. VILNIUS BRAUNO IR HOGENBERGO ATLASE 1973/9 lapkritis; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Atsiradus pirmiesiems Nūrnbergo kronikos ir Mūnsterio Europos žemėlapiams, randame juose pažymėtas ir

10. Feliksas Miklaševičius — Amerikos Revoliucijos 1973/9 lapkritis; Autorius : ALGIRDAS BUDRECKIS
Amerikos Revoliucijos metu Kontinentalinis kongresas pastatydino ir įpareigojo visą eilę karo laivų

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai