Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1973
Categories 1973
1 sausis (18), 10 gruodis (19), 2 vasaris (18), 3 kovas (18), 4 balandis (18), 5 geguze (22), 6 birzelis (18), 7 rugsejis (16), 8 spalis (17), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. V. JAKUBĖNO RELIGINĖ KANTATA 1973/6 birzelis; Autorius : J.V.
Neseniai pasirodė Čikagos evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos choro plokštelė, pavadinta

27. Mūsų buityje 1973/6 birzelis; Autorius : Red.
— Vašingtone VIII.30 - IX.3 šaukiamas PLB IV seimas. Tą patį savaitgalį ir tame pačiame Atlanto

28. "PERSIORGANIZAVIMAS" — RACIONALIOS ORGANIZACIJOS STOKA 1973/7 rugsejis; Autorius : Alaušius
Šių metų vasara buvo baigta dviem išskirtiniais renginiais: PLB seimu Vašingtone ir Lietuvių Katalikų

29. IX LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 1973/7 rugsejis; Autorius : Vacys Šaulys
Š. m. gegužės 26 - 27 Čikagoje įvyko Pasaulio ir Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos jau 9-tasis, kas

30. BALTISTŲ KONFERENCIJA ŠVEDIJOJ 1973/7 rugsejis; Autorius : Anatolius Matulis
Stockholmo Hasselby pilyje š. m. rželio 8-11 buvo sušaukta antroji baltistikos studijų konferencija

31. PAX ROMANĄ ŽURNALAS DEMOGRAFINĖS PUSIAUSVYROS KLAUSIMU 1973/7 rugsejis; Autorius : Vt. Vt.
Jungtinės Tautos projektuoja 1974 metus skelbti Žmonijos Metais. Ta proga įvairios tarptautinės

32. Mūsų buityje 1973/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Helsinky VII.3 - 7 vykusiai Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijai sekti Pasaulinė Baltų

33. LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO AKADEMIJOS IX SUVAŽIAVIMAS 1973/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimai šaukiami kas treji metai. Šiemet devintasis (už

34. LIETUVIAI DAILININKAI CORCORAN DAILĖS GALERIJOJE 1973/8 spalis; Autorius : Vytautas K. Jonynas
Ryšium su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimu Washingtono Corcoran dailės galerijoj buvo surengta 12

35. LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJAI 15 METŲ 1973/8 spalis; Autorius : Alicija Rūgytė
Berengiant pirmąjį lietuvių kultūros kongresą 1956 m. Čikagoje, istorijos sekcijai suorganizuoti buvo

36. "REVOLIUCIJOS ANATOMIJOS" MINTYS 1973/8 spalis; Autorius : Saulius A. Girnius
RyŠium su įvairiais šio meto sąmyšiais ar sąjūdžiais "revoliucijos" žodis yra gan išpopuliarėjęs.

37. Mūsų buityje 1973/8 spalis; Autorius : Red.
— PLB IV Seimas aprašomas atskirai V. Vaitiekūno šiame pat numery. Šioj vietoj tik papildomi kai kurie

38. KOMUNIZMAS 125 METŲ PERSPEKTYVOJE 1973/9 lapkritis; Autorius : A.P.S.
Iš šios perspektyvos komunizmą vertina žymus jugoslavų revoliucionierius, marksizmo teoretikas Milo van

39. WYSTAN HUGH AUDEN 1973/9 lapkritis; Autorius : Danguolė Sadūnaitė
Šių metų rugsėjo 29 d. Austrijoje, netoli Vienos, mirė poetas Wystan Hugh Auden, sulaukęs 66 metų

40. RACIONALUS SKAITYMO MOKYMO METODAS 1973/9 lapkritis; Autorius : Ignas Malėnas
Metodo nustatymasNustatyti skaitymo mokymo metodą nėra paprastas dalykas, kaip daugelis linkę manyti.

41. Mūsų buityje 1973/9 lapkritis; Autorius : Red.
— JAV LB VII Taryba pirmajai sesijai buvo susirinkusi Detroite X.6 - 7. Tarybos prezidiumas išrinktas

42. II MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS 1973/10 gruodis; Autorius : Alaušius
Po ketverių metų vėl sulaukėme Mokslo ir kūrybos simpoziumo, vykusio toj pačioj Chicagoj ir tą pat

43. VLADO JAKUBĖNO KŪRINIŲ KONCERTAS 1973/10 gruodis; Autorius : Algis Šimkus
Antrajame Mokslo ir Kūrybos Simpoziume Chicagoje meninei kūrybai atstovavo vienas iškiliųjų dar

44. ANTANĄ VAIKSNORĄ ATSISVEIKINUS 1973/10 gruodis; Autorius : M. Nasvytis
Šių metų rugsėjo 28 vakarą Cle-velande staigiai mirė vos 55 metus sulaukęs dailininkas Antanas

45. GABRIEL MARCEL 1889-1973 1973/10 gruodis; Autorius : K. Skrupskelis
Gabriel Marcei, visuotinai pripažintas pagrindiniu krikščioniu egzistencialistu, mirė šių metų spalio

46. A. I. Solženicyno žodis žmonijai 1973/10 gruodis; Autorius : A. P. S.
Šis straipsnis parašytas dar prieš žinią, kad Paryžiuje rusų kalba išleistas naujas Solženicyno

47. Mūsų buityje 1973/10 gruodis; Autorius : Red.
— Toronte XII. 1 - 2 posėdžiavo VLIKo seimas. VLIKo veiklą tarptautinėj politikoj apžvelgė pirm. dr.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai