Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1972 1 sausis -vasaris
 

1. Prof. A. Maceinos Bažnyčios ir pasaulio 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Navickas J. L.
Kai po II Vatikano susirinkimo pasirodė filosofų Jacąues Maritaino ir Dietrich von Hildebrando veikalai

2. A. Kezio fotografijų knyga 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Daugėla K.
I fled Him down the nights and down the days — tai antraštė Algimanto Kezio, S. J., fotografijų knygos,

3. Angliška knyga apie šv. Kazimierą 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Liūtas Grinius
Amerikos lenkų knygų leidykla, kurios vadovu yra Sigmund H. Uminski, yra išleidusi keturias jo knygas, ir

4. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1972/1 sausis -vasaris; Autorius : Red.
RELATIONES STATUS DIOCESI-UM IN MAGNO DUCATU LITUANIAE. 1: DIOECESES VILNENSIS ET SA-MOGITIAE. Pluribus

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai