Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1971 3 kovas
 

1. Iš P. Andriušio paskutiniųjų feljetonų 1971/3 kovas; Autorius : Pulgis Andriušis
i.Pulgis Adriušis savo mėgstame sodelyje (Adelaidė)Nuo to laiko, kai ožius lupdami plaukėm Australijos

2. KAZIO BRADŪNO nauji eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS BRADŪNAS
UŽUOMARŠA Buvau medžiotojas, piemuo ir žemdirbys,Bet kaip užkurti ugnį, pamiršau.Ką tik užgeso

3. J. DEGUTYTES IR J. VAIČIŪNAITĖS KŪRYBA 1971/3 kovas; Autorius : PRANAS VISVYDAS
Tęsinys iš vasario numerioJudita VaičiūnaitėJudita Vaičiūnaitė yra išleidusi penkis ei­lėraščių

4. Judita Vaičiūnaitė - eilėraščiai 1971/3 kovas; Autorius : Judita Vaičiūnaitė
LAUKSARGIS. . . Sergėk pirmykščius rugių laukus, kaimenes mano avių. Palankus būk mano prakaitui.

5. KAZYS ALMENAS - Žvaigždes (Iš "Vieverių kronikų") 1971/3 kovas; Autorius : KAZYS ALMENAS
Suėjęs dvidešimt penkerius metus jaunasis Jurgis Bretkūnas, kaip kad buvo pažadėjęs savo amžiną

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai