Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
151. ARCHITEKTŪROS STILIŲ RAIDA IR LIETUVIŠKO STILIAUS KLAUSIMAS 1947/7 spalis; Autorius : DOC. INŽ. K. KRIŠČIUKAITIS
Misionierių bažnyčia Vilniuje (vėlyvasis barokas) Foto

152. Rasti apaštalų kapų paminklai 1947/7 spalis; Autorius : red.
M O K S L A S„Naujojo Gyvenimo“ 4 nr. buvo paskelbta žinutė, kad Romoje šv. Petro bazilikos

153. Kraujas, kuris užmuša 1947/7 spalis; Autorius : red.
Mokslininkai surado naują, dalyką — kad mumyse esama kraujo, kuris užmuša. Tuo būdu miršta

154. LIETUVIŲ KALBA IR JŲ SENOVINĖ KULTŪRA 1947/8 lapkritis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Žmogaus kalba yra ne tik geriausia jo sielos bei dvasios išraiška, bet tuo pat metu ir žymiausia jo

155. Saulės energija mokslo tarnyboje 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
Faktas lieka faktu, jog gausėjant žemėje žmonių skaičiui (dabar jų yra apie 2.240 mil.),

156. Naujienos 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
* N. Ulme įvyko ukrainiečių mokslininkų suvažiavimas, kuriame dalyvavo 142 profesoriai ir docentai.

157. Milano kardinolo „Baltoji knyga“ 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
ĮVYKIAI IR ŽMONĖS1943 m. italų gyvenime buvo laimingi: buvo nuverstas fašistų, režimas, Badoglio

158. PROF. K. JABLONSKIO ATMINIMUI (1892 — 1960) 1961/1 sausis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
JO ĮNAŠAS LIETUVOS ISTORIJOS MOKSLUIPaskutinysis dešimtmetis Lietuvos istorijos mokslui buvo labai

159. LIETUVOS MEDINES VARPINES 1961/1 sausis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
MEDŽIAGA LIETUVIŲ ARCHITEKTŪRAI PAŽINTILietuvos miestelių ir bažnytkaimių medinės bažnyčios ir

160. LIETUVOS LAISVĖS IDĖJOS RAIDA 1795— 1918 m. 1961/2 vasaris; Autorius : VINCENTAS LIULEVIČIUS
Įžanginės pastabos.Naujai iškilusių kaimyninių valstybių, Rusijos ir Prūsijos, susikaupusi jėga ir

161. PRANCIŠKONŲ ORDINAS 750 METŲ JUBILIEJAUS ŽENKLE (1210-1960) 1961/2 vasaris; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS O.F.M.
Užpernai pavasarį, balandžio 16 d., suėjo 750 m. nuo tos dienos, kai šv. Pranciškus Asyžietis

162. GOTIŠKOJO PERKŪNO NAMO KAUNE KILMES KLAUSIMAS 1961/2 vasaris; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
Senieji keliautojai ir geografai, aprašydami miestą, paminėdavo kurį vieną pastatą kaip

163. PRANCIŠKONŲ ORDINAS 750 METŲ JUBILIEJAUS ŽENKLE (1210-1960) 1961/3 kovas; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS O.F.M.
(Pabaiga)7. Misijos netikinčiųjų kraštuose Pats šv. Pranciškus veržte veržėsi į misijas, du

164. KARDINOLO JURGIO RADVILOS PIRMOJI KELIONĖ ITALIJON (1575) 1961/4 balandis; Autorius : PAULIUS JATULIS
Radvilos Juodojo sūnus grįžta į Kat. Bažnyčią.Viena iš įžymiausių Lietuvos didikų,

165. SALOMĖJA NĖRIS 1961/5 gegužė; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Tęsinys) II. Abejonių ir posūkio metai (1929-1940)Prosovietiniai rašytojai Lietuvoj šiandien skelbia,

166. ADOLFO ŠAPOKOS DARBAI LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE 1961/6 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
(Vainiko vietoje jo kapui svetimoje žemėje) "Lietuvos istorijos laukai. . . neteko pagrindinio tyrinėjimų

167. LIETUVOS MEDINES BAŽNYČIOS 1961/6 birželis; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
MEDŽIAGA LIETUVIŲ ARCHITEKTŪRAI PAŽINTI XVIII-XIX a. statytos Lietuvos miestelių ir bažnytkaimių

168. SALOMĖJA NĖRIS 1961/6 birželis; Autorius : DR. JONAS GRINIUS
(Pabaiga) Prisiminus Palangą, kur buvo pasišlykštėjusi moterų kūnais ir tuo atžvilgiu pritarus

169. MŪSŲ SODŽIAUS GYVENAMOJO NAMO ARCHITEKTŪRINE RAIDA SU PAPROČIAIS IR TRADICIJOMIS 1961/7 rugsėjis; Autorius : INŽ. POVILAS JURĖNAS
Liaudies menas turi būti mūsų meno pamatas, iš jo turi iškilti savotiškas lietuvių stilius, jis yra

170. SENIAUSIOSIOS LIETUVOS SOSTINES KLAUSIMAS 1961/9 lapkritis; Autorius : DR. ADOLFAS ŠAPOKA
(IS STUDIJOS "SENASIS VILNIUS")1. SENOSIOS LIETUVOS VALSTYBĖS PRADŽIA.Kaip žinoma, senoji Lietuva

171. PALANGA, KRETINGA IR BIRUTĖ 1961/10 gruodis; Autorius : JONAS MATUSAS
Moksliškas istorijos šaltinių leidėjas Her-mann Hildebrand Kuršo senų žmonių liudymus, kad

172. PRAEITIES REIKŠMĖ LIETUVIŲ TAUTOS IŠSILAIKYMUI 1947/9 gruodis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS
1. ISTORINIO LIKIMO SVARBA Lietuvių tauta prieš 7 amžius subrendo į tikrą istorišką tautą,

P. M. Gimbutienė atpasakojo 3-čiame Nr. „Aidų“ trumpą turinį mano knygos „Parentė des langues

174. ATSAKYMAS Į P. J. GABRIO REPLIKĄ 1947/9 gruodis; Autorius : M. Alseikaitė-Gimbutienė
„Aidų“ 3 Nr. mano parašytas P. J. Gabrio paminėjimas nebuvo skirtas lingvistams ar proistorikams.

175. ŽINIOS APIE PIRMUOSIUS LIETUVIUS 1962/1 sausis; Autorius : DR. KOSTAS R. JURGELA
KOLONIJA JAMESTOWNEWulfstano laikais Lietuva anglams buvo žinoma tiktai kaip "rytų šalies" dalis.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai