Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Istorija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
76. MAŽESNIEJI BROLIAI IR LIETUVA 1976/8 spalis; Autorius : SIMAS SUŽIEDĖLIS
LIETUVIAI ir kitos baltų giminės, prieš XIII amžiaus pradžią retai istorijoje užsimenamos, viešumon

77. ŠV. AMBROZIEJUS PABRĖŽA — ŠV. PRANCIŠKAUS DVASIOS SŪNUS 1976/8 spalis; Autorius : VIKTORAS GIDŽIŪNAS
Dar nėra išsamios Jurgio Ambroziejaus Pabrėžos biografijos, bet daug apie jį rašyta kaip liaudies

78. DARBAI 1976/8 spalis; Autorius : NELĖ MAZALAITĖ-GABIENĖ
IIš erškėčių krūmo išskrido paukštis — atrodė, kad jis nori nusileisti ant rankų tam, kuris

79. SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI 1976/10 gruodis; Autorius : STASYS RAŠTIKIS
Tokia antrašte pernai pasirodė veikalas apie 1941 birželio mėnesio sukilimą — dokumentinė apžvalga,

80. LIETUVIŲ KULTŪROS TARPSNIAI 1949/23 birželis; Autorius : ZENONAS IVINSKIS, Vokietija
  I. LIETUVIŲ KULTŪROS PRADMENSTautos kultūros negalima tinkamai suprasti, jeigu nėra atsekama pati

81. SLAPTAS VYSK. M. VALANČIAUS LAIŠKAS 1977/1 sausis; Autorius : PAULIUS JATULIS
Visai netikėtai Vatikano archyve pavyko surasti vieną įdomų vyskupo Valančiaus ranka rašytą laišką.

82. APIE PIRMĄJĮ BANDYMĄ PRAPLĖSTI VILNIAUS UNIVERSITETĄ (1618-1623) 1977/2 vasaris; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
Visi iki šiol rašiusieji apie senąjį Vilniaus universitetą, — tiek lenkai, tiek patys lietuviai, —

83. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/3 kovas; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Vilniaus vyskupų likimas XIX-XX amžiujeNelaiminga Lietuvos sostinės

84. Stasys Šimkus ir Klaipėdos Muzikos mokykla (1923-1930) 1977/4 balandis; Autorius : ALGIS ŠIMKUS
IĮ savo pasirinktą muziko profesiją Stasys Šimkus visada žiūrėjo labai rimtai. Jis nepakentė meno

85. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS . VYSKUPO SOSTĄ 1977/4 balandis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėtiKas siūlė kun. J. Matulaitį Vilniaus Vyskupu?Kai ėjo derybos,

86. LIETUVOS IR LENKIJOS santykiai lenkų akimis 1948/21 gruodis; Autorius : A. ŠAPOKA
Be abejo, viena labiausiai supainiotų Rytų Europos problemų yra lietuvių-lenkų santykių klausimas. Po

87. LIETUVA NAUJAUSIAME „ENCYKLOPAEDIA BRITANNICA“ LEIDIME 1949/24 rugsėjis; Autorius : Z. Ivinskis
M O K S L A SMums nevis tiek, ką ir kaip apie Lietuvą rašo pasaulio enciklopedijos, ypač pačios

88. DĖL TAUTOSAKOS APTARTIES 1949/24 rugsėjis; Autorius : Dr. J. Balys, JAV
Savo knygoj „Lietuvių tautosakos skaitymai“ esu davęs tokį populiarų tautosakos aptarimą:

89. Žymiųjų žmonių mirtys ir sukaktys 1949/24 rugsėjis; Autorius : red.
Į V Y K I A I   I R   Ž M O N Ė S Bespausdinant „Aidų“ Nr. 23, atėjo žinia, kad mirė

90. DAKTARAS JONAS BASANAVIČIUS LIETUVOS SOSTINĖJE 1977/5 gegužė; Autorius : GRAŽUTĖ ŠLAPELYTĖ - SIRUTIENĖ
Šįmet, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę, buvo prisiminta ir kitą neeilinė

91. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/5 gegužė; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Nuncijus Achille RattiJurgio Matulaičio Vilniaus vyskupu paskyrime ir

92. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/6 birželis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Ratti kelionė į Vilnių ir Kauną Paskirtas ne tik Lenkijos, bet ir

93. JURGIO MATULAIČIO KELIAS Į VILNIAUS VYSKUPO SOSTĄ 1977/7 rugsėjis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
50 metų mirties sukakčiai paminėti Nuncijaus Ratti vargai Lenkijoje Ratti, atvykęs į Varšuvą ir

94. KODĖL RAŠOME AUKŠTAITIŠKAI? 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : DR. P. JONIKAS, JAV
TARMĖS PROBLEMA LIETUVIŲ BENDRINĖJE KALBOJE Kaip žinoma, šiandien mūsų bendrinės rašomosios

95. GARDINO VAIZDAS IR LIETUVOS APRAŠYMAS XVI AMŽIAUS ATLASE 1977/8 spalis; Autorius : JURGIS ŽALKAUSKAS
Lietuvos miestų grafinių atvaizdų iki XVIII amžiaus turime ne daug, daugiausia dėmesio yra susilaukę

Praeities gyvenimo tikrovę mes galime atskleisti iš likusių šaltinių, kurie priešistoriniams laikams

97. MILAŠIUS IR LIETUVA 1977/10 gruodis; Autorius : A. V.
Milašių giminė save laikė lietuviais — istorinės Lietuvos prasme. Tad Oskaras Milašius ir savo

Nuncijus Giuseppe Garampi4. Giuseppe Garampi (1772-1776) Ketvirtuoju nuncijum buvo paskirtas Giuseppe

99. FILOSOFIJA LIETUVOJE XVI - XVIII AMŽIAIS 1978/2 vasaris; Autorius : PAULIUS RABIKAUSKAS
R. PLEČKAIČIO STUDIJA Filosofija Vilniuje ir tuo pačiu Lietuvoje pradėta dėstyti jau 1571 m., t.y. gerus

100. LIETUVOS STUDENTAI MARBURGE XVII IR XVIII AMŽIUJE 1978/3 kovas; Autorius : POVILAS RĖKLAITIS
Viduramžiais Marburgas (Marburg an der Lahn) garsėjo kaip šv. Elzbietos veikimo, mirties (1231) ir jos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai