Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. LYTINE REVOLIUCIJA 1971/1 sausis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Pražūtis ar išsigelbėjimasDaugiau nei prieš 300 metų Paskalis žmo­gų apibrėžė prieštaraujančia

2. TABAKAS IR JO ALKALOIDAI 1971/5 geguze; Autorius : BRONIUS POVILAITIS
Rūkymas, kartu ir tabakas, pastaruoju laiku yra tapę karštų diskusijų objektu ryšium su paskelbtais

3. PARAPIJA—TAUTINIO INDIVIDUALUMO PUOSELĖTOJA 1971/7 rugsejis; Autorius : ANDRIUS BALTINIS
1. Lietuviškoji pasaulėžiūra — lietuviškosios parapijos pagrindasTautos savitumo apibūdinimas yra

4. AUKŠTUMŲ PSICHOLOGIJA 1971/7 rugsejis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Egzistencinė tuštuma ir prasmės rūpestis Moderniųjų mokslų statiny psichologijai šiandien

5. KALBOTYRA ŠIANDIEN 1971/8 spalis; Autorius : ANTANAS KLIMAS
Lietuviai, mano išmanymu, turi tik vieną išskirtinį bruožą savo kultūros sąrangoje, kuris mums

6. VYRESNIOJI IR JAUNESNIOJI KARTA 1971/9 lapkritis; Autorius : KĘSTUTIS TRIMAKAS
Psichologinė studija apie lietuvių išeivių tėvų ir studentų nusistatymusPsichologiniu požiūriu

7. M. BUBERIO ŽVILGIS Į KRIKŠČIONIŠKĄ IR ŽYDIŠKĄ RELIGIJĄ 1971/9 lapkritis; Autorius : VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS
Su žydijos ir krikščionijos konflikto klausimu esame akivaizdoje tokio konflikto, kuris siekia paties

8. AMŽINOJI EVANGELIJA, BAŽNYČIA 1971/10 gruodis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Nukreipti žvilgsnį į Amžinąją Evangeliją šiuolaikinėje teologijoje reiškia ne ką kita, kaip

9. RINKIMAI BAŽNYČIOJE? 1971/10 gruodis; Autorius : AUGUSTINAS RUBIKAS
Bažnytinės demokratijos problema Bažnyčion veržiasi rinkiminė praktika. Tuo klausimu diskutuojama

10. A. Paškus — Teilhard'o krikščionybė 1973/1 sausis; Autorius : PAŠKUS ANTANAS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? ANTANAS PAŠKUSTęsinys iš gruodžio numerioTeilhard'o

11. TEILHARD'O KRIKŠČIONYBĖ 1973/2 vasaris; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas?Tęsinys iš sausio numerio Krikščionių Dievas ar pagonių

12. TAUTOSAKOS IR DRAMOS SĄLYTIS 1974/2 vasaris; Autorius : ALGIRDAS LANDSBERGIS
Tautosakiškai nuspalvintos poezijos potvynis nuo penktojo dešimtmečio vidurio apsėmęs Pabaltijį, ir

13. ĮSPŪDŽIAI IŠ OKEANIJOS 1974/2 vasaris; Autorius : VYTAUTAS P. ZUBAS
Šiltos Pacifiko vandenyno salos baltąjį žmogų visada domino. Menkai ši pasaulio dalis pažįstama dėl

14. Teilhard'o krikščionybė 1973/3 kovas; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Didysis dabarties klausimas ar atsakymas? Tęsinys iš vasario numerio — pabaiga c. Teilhard'o

15. Pakeliui iš viduramžių į naujųjų laikų filosofiją 1973/3 kovas; Autorius : JONAS ŠTRAUCHAS
Prof. Jonas Štrauchas (Johannes Strauch), dabar baigiąs 86-sius amžiaus metus, gimė Trakuose. Baigęs

16. NAUJASIS TESTAMENTAS IR MITAS 1974/3 kovas; Autorius : ANTANAS L. RUBŠYS
Prieš tris metus pasirodė dr. Antano Maceinos knyga Didieji dabarties klausimai1. Jos antrasis skyrius

17. Tiesos samprata James'o pragmatizme 1975/3 kovas; Autorius : SKRUPSKELIS KĘSTUTIS
Dr. Kęstutis Skrupskelis, filosofijos profesorius University of South Carolina, Columbia, S.C., yra vienas

18. ENGELSAS ATSISAKĖ REVOLIUCIJOS 1975/3 kovas; Autorius : JUODEIKA VLADAS
Markso ekonominė teorija neapima visos istorinės dinamikos, kuri dėl savo sudėtingumo negali būti

19. J. JABLONSKIO TAISYMAI 1973/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
J. Jablonskis yra didžiausias mūsų kalbininkas praktikas. Jo svarbiausias tikslas ir uždavinys buvo

20. SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVIJA 1973/4 balandis; Autorius : JUOZAS KRALIKAUSKAS
Tęsinys iš kovo numerioII. Dangaus dievaiDaugel našlaitinių dainų yra mitologinės, ir būtent — apie

21. Prūsų mitologija Grasso romane "Hundejahre" 1973/4 balandis; Autorius : RIMVYDAS ŠLIAŽAS
Gūnter Grasso romanas Hundejahre (Šuns metai), kaip ir dauguma jo kitų romanų, vyksta Dancige ir jo

22. PASAULĖŽIŪRA, EVOLIUCIJA IR TEILHARD DE CHARDIN 1973/4 balandis; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Ir mūsų visuomenėj pasirodžius susidomėjimo P. Teilhard de Chardino idėjomis, dedame dar vienų

23. Dabarties žmogaus dilemos: MEILĖ AR TIESA? 1974/4 balandis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dilema perkeltine prasme reiškia būtinumą pasirinkti vieną iš dviejų nepageidaujamų galimybių. Dilema

24. NERIMAS IR DEPRESIJA 1974/4 balandis; Autorius : JUOZAS VYDAS
Bendros pastabos Nerimas, arba ramybės stoka, yra nuotaikinė būsena, kuriai būdingas žmogiškųjų

25. ŠVIESA IŠ KUMRANO 1975/4 balandis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Kun. A. L. Rubšys, baigęs Šv. Rašto studijas Bibliniame institute, nuo 1959 profesoriauja New Yorko

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai