Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos B

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. BALIO SRUOGOS "RADVILA PERKŪNAS" 1971/2 vasaris; Autorius : AL
Balys Sruoga (1896.11.2 -1947.X.16) Balio Sruogos muzikinė keturių veiksmų pjesė "Radvila Perkūnas"

2. BALTŲ VALSTYBIŲ ISTORIJA VOKIEČIŲ KALBA 1971/5 geguze; Autorius : Zenonas Ivinskis
Prof. dr. Georg von Rauch pernai paskelbė veikalą Geschichte der baltischen Staaten (1970, Stuttgart -

3. BALTŲ LINGVISTIKOS LEIDINYS 1971/5 geguze; Autorius : P. Jonikas
Baltic Linguistics, edited by Thomas F. Magner and William R. Schmal-stieg. University Park, The

4. BEŽADŽIAI AIDAI GOŽIANČIUOSE ŠEŠĖLIUOSE 1972/7 spalis; Autorius : Titas Alga
". . . Be vidinio žmogaus pasaulio, be jo būties gelmių ir labirintinių pasąmonės požemių, žmogus

5. BALTŲ STUDIJŲ ŽURNALAS 1973/8 spalis; Autorius : K. Skr.
Journal of Baltic Studies, trečias tomas, 1972 m. Leidžia Association for the Advancement of Baltic

6. B. CIPLIJAUSKAITĖ APIE ISPANŲ POETĄ 1974/8 spalis; Autorius : S. Goštautas
Birutė Ciplijauskaitė: Deber de pletnitud: La poesia de Jorge Guil-lėn (Con un ensayo por Sheila Woj-cik).

7. BROLIO MYKOLO GATVĖ 1973/10 gruodis; Autorius : Kostas Rauda
Mūsų tremties arba, kaip dabar vis dažniau mėgstama išsireikšti, išeivijos proza, ilgus metus

8. BAIGUS KURŠAIČIO ŽODYNO LEIDIMĄ 1974/10 gruodis; Autorius : A.J.S.
Vokiečių leidykla Vandenhoeck & Ruprecht Gottingene baigė leisti žodyną Alexander Kurschat: LITAU-ISCH

9. BRADŪNAS BARA GEDIMINĄ 1974/10 gruodis; Autorius : Kęstutis Keblys
Apie daugelį knygų reikia kalbėti tuoj pat joms pasirodžius, kol dar spaustuvės dažai nenudžiūvo, kol

10. BALTRUŠAIČIO LIETUVIŠKASIS PALIKIMAS 1948/19 spalis; Autorius : J. B.
  V E R T I N I M A I Jurgis Baltrušaitis. POEZIJA. Išleido kun. P. M. Juras 1948 m.

11. BROLIAI, PRADĖKIM 1978/5 gegužė; Autorius : A. Rubšys
BENVENUTAS RAMANAUSKAS, O.F.M.: Broliai, pradėkim. 750 metų sukaktį nuo šv. Pranciškaus mirties minint.

12. BRONIAUS BUDRIŪNO LIETUVIŠKOS MIŠIOS 1978/9 lapkritis; Autorius : Algis Šimkus
1. Mišios Šv. Kazimiero Garbei, vieno, dviejų ar mišrių balsų chorui su vargonais. "Laiškai

13. BIRUTĖS CIPLIJAUSKAITĖS ISPANIŠKIEJI VEIKALAI 1970/6 birželis; Autorius : Stasys Goštautas
Lietuvių tarpe ispanistų kaip ir nebūta. Be keliolikos vertimų, nevisada vykusiai parinktų ir atliktų,

14. BALTŲ INSTITUTO DARBAI 1960/7 rugsėjis; Autorius : V. Trumpa
Paskutinis Baltų Studijų instituto darbų dvigubas tomas (Commentatio-nes Balticae) tęsia toliau

15. Brydė rugiuose 1947/9 gruodis; Autorius : A. Gražiūnas
Balys Gražulis, Brydė rugiuose, novelės, „Patria“, 1947 — Lietuviškosios knygos 400-tieji metai.

16. Benedikto Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga 1947/9 gruodis; Autorius : J. M. Buknaitis
Benys Rutkūnas, Sparnus man meta paukštės, Ketvirta lyrikos knyga, „Pulsas plaka“ pataisytoji laida,

17. B. DVARIONO "ŽIBUTĖ" 1962/8 spalis; Autorius : J. Žilevičius
Pernai Lietuvoje išleista B. Dvariono "žibutė pirmoji pražydo" (Vilnius, 1961 m. 36 p.), chorui rinkinys.

18. BE GIMTO MEDŽIO 1963/4 balandis; Autorius : D. S-S
Prancūzų rašytoja Colette vienoje savo knygoje pastebėjo, jog yra labai svarbu žmogui keistis. Svarbu

19. BALTAI ARCHEOLOGIJOS ŠVIESOJE 1964/7 rugsėjis; Autorius : J. Tininis
Prieš keletą mėnesių Anglijoje ir Jungtinėse Valstybėse pasirodė vertinga mokslinė knyga "The Balts".

20. BUNDANTI LIETUVA 1968/5 gegužė; Autorius : V. Čižiūnas
AWAKENING LITHUANIA, A Study on the Rise of Modern Lithuanian Nationalism by Prof. Jack J. Stukas, Ph. D.,

21. B. Rukšos "žemės rankose" 1951/1 sausis; Autorius : Ben. Babrauskas
Balys Rukša: ZEMĖS RANKOSE. Poezija. Toronto, Canada, 1950. 80 psl. Jau nepriklausomos Lietuvos

22. BARONO ROMANAS ANGLIŠKAI 1967/1 Sausis; Autorius : Ilona Gražytė
Manyland Books leidykla 1965 išleido Aloyzo Barono romano "Lieptai ir bedugnės" vertimą į anglų kalbą :

23. BRADŪNO SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU 1967/4 Balandis; Autorius : R. Šilbajoris
Kazys Bradūnas, SONATOS IR FUGOS. Susitikimai su Čiurlioniu Išleido Mykolas Morkūnas, Čikaga,

24. Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA 1952/3 kovas; Autorius : Aug. R.
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA. 4 veiksmų 9 paveikslų istoriška kronika. Išleido Terra. Chicago. 258

25. BRONIUS KAZYS BALUTIS. Jo gyvenimas ir darbai. 1952/7 rugsėjis; Autorius : J. B.
BRONIUS KAZYS BALUTIS.  Jo gyvenimas ir darbai. Spaudai paruošė Vytautas Sirvydas. Išleido J. J.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai