Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika B

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. BASKŲ LIKIMAS IR KOVOS 1975/2 vasaris; Autorius : GAUČYS POVILAS
Rytų Europoje ir Azijoje Rusija laiko pavergusi daugelį didesnių ir mažesnių tautų, tuo tarpu Pietų

2. BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE 1975 M. 1975/10 gruodis; Autorius : JULIUS DRAUGELIS
Pastaruoju metu Lietuvoje labai išryškėjo trys dalykai:1. Sustiprintas Bažnyčios gyvenimo,

3. BELGIJA - ŪKINIO ATSISTATYMO PAVYZDYS 1948/13 balandis; Autorius : P. JUOZAITIS
Belgija, teapimdama 30.440 kvadrat. km ploto ir vis dėlto turėdama 8,4 mil; gyv., prieš ši karą buvo

4. BOLŠEVIZMO KAINA 1976/2 vasaris; Autorius : VLADAS JUODEIKA
Nėra abejonės, kad kapitalizmas pramoninės revoliucijos pradžioje brutaliai išnaudojo darbininkus. Bet

5. BENDRUOMENE IŠEIVIJOJE 1966/7 Rugsėjis; Autorius : VINCAS TRUMPA
Įžangos vietoje Gana dažnai tenka nugirsti, kad žmogus per daug juodai ar kritiškai apie vieną ar

6. BEJIEŠKANT KELIO MŪSŲ TAUTINEI KULTŪRAI Į PASAULĮ 1953/4 balandis; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Skiriu tiems, kurie liks mūsų tautoje, neišėję į pasaulį. Gilus mumyse rūpestis, kaip išeiti iš

7. BUDĖJIMAS NAKTYJE 1954/2 vasaris; Autorius : Juozas Brazaitis
1.    Veikimo prasmė 2.    Veikimo linkmes 3.   

8. BŪDAI IR PRIEMONĖS TAUTINEI KULTŪRAI IŠLAIKYTI 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : IZABELĖ MATUSEVIČIŪTĖ
Vyriausiojo Lietuvių Išlaisvinimo Komiteto pastangos suburti visus lietuvius į vieną bendruomenę yra

9. BŪDAI IR PRIEMONĖS LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI SUSTIPRINTI 1956/7 rugs. - 8 spal.; Autorius : KAZYS MOCKUS
Organizacinis požiūris šio posėdžio rengėjų man duotoji tema gali būti nagrinėjama dviem

10. BENDROSIOS IR METODINĖS PASTABOS TAUTINIO ATGIMIMO KLAUSIMU 1958/5 gegužė; Autorius : K. J. ČEGINSKAS
1. Dalyko svarba Koks bebūtų mūsų teorinis bei praktinis nusistatymas tautinio klausimo atžvilgiu,

11. BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS OKUPUOTOJE LIETUVOJE 1958/6 birželis; Autorius : JONAS AISTIS
Švietimas okupuotoje Lietuvoje yra vienintelis šviesesnis taškas, kuriuo ten tikrai gali pasigirti.

12. BŪSIMOJI LIETUVA 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Dr. JONAS A. STIKLORIUS
Šio straipsnio pagrindinė tezė: lietuvių tautos ateitis bus užtikrinta tik Jungtinėje

13. BE LAISVĖS NENURIMSIM 1991/1; Autorius : JUDITA VAIČIŪNAITĖ
Lietuva gedi savo didvyrių. Nepriklausomybė pareikalavo pirmųjų aukų — beginklių gyventojų, savo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai