Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija B

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

1. BEIEŠKANT MENO TEORIJAI PAGRINDŲ 1974/6 birzelis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Kai sekame meno raidą, susiduriame ne tik su įvairiais meno kūriniais, bet ir su skirtingomis meno

2. BENDRINĖ IR LITERATURl N Ė KALBA 1974/8 spalis; Autorius : PRANAS SKARDŽIUS
Prieš paskutinį karą nepriklausomoje Lietuvoje bendrinė kalba kaip terminas buvo jau plačiai

3. BAŽNYČIA IR EKUMENIZMAS 1974/10 gruodis; Autorius : JUOZAS VAIŠNORA
Įvedamosios pastabosII Vatikano Susirinkimas susirūpino krikščionių vienybės atstatymu. Juk Kristus

4. BAŽNYČIA IR ASTROLOGIJA 1948/16-17 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
  M O K S L A S   I R   R E L I G I J A Neseniai Šveicarijoj pasirodė Louis de

5. Bendruoju keliu 1947/3 birželis; Autorius : J. Pauperas
Bendras vargas žmones labiau suartina negu geros dienos. Po vyravusio individualizmo ir nihilizmo

6. BETLIEJAUS NAUJAGIMIS – ŽMONIJOS ISTORIJOS AŠIS 1947/9 gruodis; Autorius : KUNIGAS LEONARDAS GIŽINSKAS
I. „Kažkurioj karalystėj, už jūrių už marių, gyveno kadaise vienas karalaitis“... Šitaip

7. BAŽNYČIOS BANDYMAI ATSTATYTI VIENYBĘ SU RYTAIS 1962/2 vasaris; Autorius : DR. IGNAS URBONAS
Artėjančiame visuotiniame Bažnyčios susirinkime vienu svarstysimu klausimu yra vienybės su kitomis

8. BAŽNYČIOS VISUOTINIO VATIKANO II SUSIRINKIMO IŠVAKARĖSE 1962/8 spalis; Autorius : VYSK. V. BRIZGYS
Popiežius Jonas XXIIIJuo artesnė visuot. Bažnyčios susirinkimo diena, tuo vis didesnis viso pasaulio juo

9. BŪTIES SKLAIDA ir ANTIKINES FILOSOFIJOS SAMPRATA 1963/9 lapkritis; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Graikų filosofinė mintis gimė bej ieškant atsakymų j klausimus: Kas yra tikrovė? Iš kokios medžiagos

10. BAŽNYČIOS MISIJA PAGAL ENCIKLIKĄ "ECCLESIAM SUAM" 1964/10 gruodis; Autorius : KUN. P. CELIEŠIUS
Pirmoji popiežiaus Pauliaus VI enciklika, išleista 1964 rugpjūčio 6 d., prasideda žodžiais: "Ecclesiam

11. BAŽNYČIOS DEMOKRATINIMAS PO VATIKANO II SUSIRINKIMO 1968/10 gruodis; Autorius : ANTANAS RUBIKAS
Jono XXIII aggiornamento Apie paskutinį Vatikano susirinkimą daug prirašyta ir prikalbėta. Vieni

12. BELAUKIANT RELIGINIO KONGRESO 1966/3 Kovas; Autorius : Alaušius
Šiluvos Marijos koplyčios Vašingtono National Shrine of Immaculate Conception šventinimo proga rugsėjo

13. BENDRUOMENES BRANDOS ATESTATAS 1955/2 vasaris; Autorius : ANTANAS MUSTEIKIS
1. Kas yra bendruomenė? Kai kalbame apie bendruomenę, pirmiausia turime galvoje lietuvių organizaciją,

14. BAŽNYČIA IR MENAS (èv. Oficijo Kongregacijos aplinkraščio proga) 1952/9 lapkritis; Autorius : T. L. Andriekus, O.F.M.
Meno gerbėja Niekas giliau už Bažnyčią nėra supratęs vaizdinio meno reikšmės žmogaus dvasiniam

15. BENEDETTO CROCE 1953/7 rugsėjis; Autorius : J. JAKŠTAS
Benedetto Croce (1866. II. 25 - 1952. XI. 20), žymiausias šio šimtmečio pirmosios pusės italų

16. BALTŲ AUDRINGA BŪKLĖ BŪTOVEI BRĖKŠTANT 1958/4 balandis; Autorius : DR. JONAS REMEIKA
Iš indoeuropiečių ypatingai nepasėdūs buvo normanai. Jau prieš Kristaus laikus gotai atkeliavo iš

17. BŪDINGOSIOS MEDINĖS BAŽNYČIOS IR VARPINĖS LIETUVOJE 1987/2 nr.; Autorius : Jurgis Gimbutas
STATISTINĖ ANALIZĖ Literatūra apie Lietuvos bažnyčias ir varpines duoda gana tikslų vaizdą, kokios

18. BŪDINGOSIOS MEDINĖS BAŽNYČIOS IR VARPINĖS LIETUVOJE 1987/3 nr.; Autorius : JURGIS GIMBUTAS
STATISTINĖ ANALIZĖ Lietuvos medinės varpinės yra panagrinėtos ir apibūdintos P. Galaunės, A.

19. BAŽNYČIA: JOS KILMĖ, ESMĖ, VEIKLA 1989/4 nr.; Autorius : LADAS TULABA
Bažnyčia yra Kristaus karalystė žemėje. Jis ją įsteigė. Jis jai vadovauja per savo vietininką, šv.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai