Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1949 Letter: D
Categories 1949
22 balandis (22), 23 birželis (24), 24 rugsėjis (37), 25 spal.-lapkr. (31), 26 gruodis (29)
 

1. DU SONETAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JONAS MEKAS
PIRMAS Melsvam virpėjime išgeso snaigės. Dabar — apsvaigęs aš nuo žydėjimo.  Kiekvieną lapą,

2. DOSTOJEVSKIS IR MŪSŲ LAIKAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Kun. Dr. Voldemaras Cukuras
L I T E R A T Ū R ARyšium su egzistencialinės krypties išsivystymu filosofijoje ir chaotiška būkle

3. Dailininkas Petras Kiaulėnas 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Ign. Šlapelis, JAV
M E N A SLietuvių menininkų tarpe Petras Kiaulėnas — vienintelis, kuris sėkmingai veikia dviejose

4. DANSE MACABRE VIDURAMŽY 1949/26 gruodis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
Išblyškusiom kaktom romantiški vagantai Ir moterys, kaip katedros, veidais švelniais; Išvargę šunys,

5. DEGANTIS KRŪMAS 1949/26 gruodis; Autorius : JUOZAS LINGIS, ŠVEDIJA
SIGRIDA UNDSET, 1885—1949 „Sigrid Undset buvo Norvegijos spindesys. Ji išgarsino savo kraštą visame

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai