Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1963 Letter: D
Categories 1963
1 sausis (21), 10 gruodis (17), 2 vasaris (20), 3 kovas (21), 4 balandis (28), 5 gegužė (23), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (22), 8 spalis (23), 9 lapkritis (22)
 

1. DAIL V. KASIULIO PARODA NEW YORKE 1963/1 sausis; Autorius : P. Jurkus
Dail. Vytautas Kasiulis priklauso prie geriausių Paryžiaus dailininkų. Jo kūrinių parodos rengiamos ne

2. DĖL TAUTINIO STILIAUS ARCHITEKTŪROJE 1963/1 sausis; Autorius : J. Vaitkūnas
Ryškus mūsų XX amžiaus pradžios kultūrinio gyvenimo naujųjų, srovių bruožas buvo tautinio stiliaus

3. DAILĖS PARODA IR LIETUVIŲ MENAS 1963/2 vasaris; Autorius : ST. GOŠTAUTAS
XX amžiaus menas pasižymi savo    evoliucija ir tarptautiškumu.  Revoliucija ne vien tik ta prasme,

4. DR. J. GRINIAUS POŽIŪRIS Į ANTIKINĘ LIETUVĄ 1963/5 gegužė; Autorius : Vyt. Alantas
Pilėnų vizijaMano mokslo draugias dr. Jonas Grinius paskelbė Aidų v nr. 1962 m. straipsnį: "Vytautas

5. DAIL. A. GALDIKO PARODA FILADELFIJOJE 1963/5 gegužė; Autorius : L. Andriekus
Dail. Adomo Galdiko 70 metų amžiaus sukakčiai paminėti žymesniuose lietuvių centruose ruošiamos jo

6. D r. Juozas Leimonas 1963/5 gegužė; Autorius : Red.
D r. Juozas Leimonas, miręs gegužės 4 dieną.Velionis buvo gimęs 1900 m. rugpjūčio 23 d. Gudelių

7. DAIL JADVYGOS PAUKŠTIENĖS DAILĖS PARODA 1963/7 rugsėjis; Autorius : Mikas Šileikis
Dailininkės Jadvygos Dobkevičiū-tės - Paukštienės apžvalginė dailės paroda Čiurlionio galerijoje,

8. DAIL. A. VIRKAU PARODA GRES GALERIJOJE 1963/8 spalis; Autorius : Mikas Šileikis
Nuo birželio 19 d. iki liepos 20 d. vienoje iš žymesniųjų Čikagos meno galerijų (Gres Galleryl vyko

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai