Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1958 Letter: D
Categories 1958
1 sausis (22), 10 gruodis (21), 2 vasaris (27), 3 kovas (12), 4 balandis (16), 5 gegužė (17), 6 birželis (24), 7 rugsėjis (19), 8 spalis (19), 9 lapkritis (24)
 

1. DAIL. VIKTORO PETRAVIČIAUS PORTRETAS 1958/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Išleistoje Viktoro Petravičiaus raižinių knygoje yra jo autoportretas. Gilumoje, praplėšę debesis,

2. DAIL. VIKTORO VIZGIRDOS PARODA 1958/2 vasaris; Autorius : L. A.
Dail. Viktoras Vizgirda Bostone suruošė savo tapybos darbų parodą, kurioje buvo iškabinta virš 40

3. DRAMOS VEIKALAS JIEŠKO SCENOS 1958/7 rugsėjis; Autorius : L. Rumėnas
A. Škėmos "Žvakidės" pasirodymas atskiru leidiniu sveikintinas keliais atžvilgiais. Leidėjui — drama

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai