Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1959 Letter: D
Categories 1959
1 sausis (20), 10 gruodis (23), 2 vasaris (16), 3 kovas (18), 4 balandis (24), 5 gegužė (19), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (17), 9 lapkritis (23)
 

1. DAIL. ALBINO ELSKAUS DAILĖS PARODA BOSTONE 1959/4 balandis; Autorius : V. V.
Š. m. kovo mėn. 14-15 d. Tautinės Sąjungos namuose Bostone į-vyko dail. A. Elskaus tapybos ir

2. DAlL. EUGENIJUS KULVIETIS 1959/4 balandis; Autorius : Red.
mirė š. m. vasario 12 d. Kolumbijoj. Kilęs iš Alunčių dv., Vadoklių v., Panevėžio apskr. Buvo gimęs

3. Dr. P. Reklaičio moksliniai darbai Vokietijoje 1959/5 gegužė; Autorius : V. V.
Vokietijoje, Stuttgart-Bad Cann-Stadt gyvenantis dr. P. Rėklaitis yra vienas iš nedaugelio gabiųjų mūsų

4. DAIL. VYTAUTO IGNO PARODA ČIKAGOJE 1959/6 birželis; Autorius : Jadvyga Paukštienė
Mūsų tapyba ilgai buvo atstovaujama senesnės ir vidurinės kartos dailininkų. Mūsų plastiniame mene

5. DAIL. PETRO KIAULĖNO MONOGRAFIJA 1959/6 birželis; Autorius : V. V.
Per pastarąjį tremties dešimtmetį jau pasirodė nors ir nedaug, bet puikių leidinių apie lietuvių

6. DĖL ANTANO ŠERKŠNO RECENZIJOS 1959/6 birželis; Autorius : P. Maldeikis
Laikraščių bei žurnalų recenzijos yra gera priemonė visuomenei susipažinti su naujais mokslo ir

7. DIENRAŠČIUI DRAUGUI 50 METŲ 1959/7 rugsėjis; Autorius : J. Pr.
Čikagoje iš Lietuvos gautas ypatingas laiškas. Rašo kan. dr. Vincentas Vizgirda, 6-rius metus iškentęs

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai