Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas D

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. D. Sadūnaitė — Eilėraščiai 1971/7 rugsejis; Autorius : Danguole Sadūnaite
PAVASARIS 1.Pavasarį,kai aš stoviu ties forsythia krūmu bežydinčiu -aš stoviu Tavo akivaizdoje,

2. DOSTOJEVSKIO IR MANO BETANIJA 1971/8 spalis; Autorius : JUOZAS KĖKŠTAS
Kiekvienam žmogui reikia oro . . . oro . . . Visų pirmiausia.- - - - - - -Žmogus turi kur nors eiti.

3. Dailės darbai 1974/4 balandis; Autorius : Red.
P. Stauskas Kaunas S.Jusionis Senoji

4. Dailininko L.Surgailio darbai 1972/6 rugsejis; Autorius : L. Surgailis

5. Dailininko L.Tuleikio darbai 1972/6 rugsejis; Autorius : L. Tuleikis

6. DAIL. Z. KOLBOS KŪRYBA 1972/9 gruodis; Autorius : DALIA KOLBAITĖ
Zenonas Kolba yra vienas iš pirmųjų Nepriklausomos Lietuvos dailininkų, kuris specializavosi

7. Du dokumentai iš P. Klimo archyvo apie V. O. Milašių 1974/10 gruodis; Autorius : P. Klimas
Konfid Paryžius 1939.III.47401J. S.p. Urbšiui Už R MMilašiaus mirtisKovo 2 d. vakare 9 v. paskambino

8. DAIL. ALFONSAS MOTIEJŪNAS 1979/5 geguze; Autorius : ALFONSAS MOTIEJŪNAS
DAIL. ALFONSAS MOTIEJŪNAS, miręs balandžio 7 Lietuvoje, pasižymėjo dramatiškais gimtosios žemės

9. DAILININKAS Viktoras Petravičius 1948/11 vasaris; Autorius : PAULIUS JURKUS
Vienas iš ryškiausių „Formos“ sąjūdžio dalyvių — Viktoras Petravičius — mūsuose yra

10. DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO SUKAKTUVINIŲ METŲ LITERATŪROS KONKURSO 1948/14 gegužė; Autorius : Faustas Kirša
LITERATŪROS PARAŠTĖJau tuoj bus dvidešimt melų, kai daug kas prikiša jury komisijai dėl neteisingo

11. DVI DAINAVIMO KULTŪROS 1948/19 spalis; Autorius : Panėriškis
Su nedidele pertrauka seką viens po kito dviejų mūsų dainininkų savistovūs koncertai duoda progos

12. DOVYDAS 1976/6 birželis; Autorius : ANTANAS TULYS
(Veiksmas vyksta 1920)Šimtą dvidešimt sykių, lygiai tiek, ją mačiau ir visada ji buvo labai graži, o

13. DINARD PETELIŠKĖ 1976/6 birželis; Autorius : EUGENIO MONTALE
Ar šafrano spalvos peteliškaitė, atskrisdavus kasdien mane aplankyti Dinard aikštės kavinėn, atnešdama

14. DU ŽVILGSNIAI Į ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ OPERAS 1976/7 rugsėjis; Autorius : VLADAS JAKUBĖNAS
Detalė iš Juliaus Gaidelio operos "Gintaro šaly". Prieky dainuoja Lakštutė — Margarita Momkienė, jos

15. DUERRENMATTO GROTESKO TEATRAS 1977/7 rugsėjis; Autorius : M. G. SLAVĖNIENĖ
Pokarinė vokiečių drama atsigavo daug lėčiau negu vokiškas romanas, ir po Brechto mirties susidarė

16. DU SONETAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : JONAS MEKAS
PIRMAS Melsvam virpėjime išgeso snaigės. Dabar — apsvaigęs aš nuo žydėjimo.  Kiekvieną lapą,

17. DOSTOJEVSKIS IR MŪSŲ LAIKAI 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Kun. Dr. Voldemaras Cukuras
L I T E R A T Ū R ARyšium su egzistencialinės krypties išsivystymu filosofijoje ir chaotiška būkle

18. Dailininkas Petras Kiaulėnas 1949/25 spal.-lapkr.; Autorius : Ign. Šlapelis, JAV
M E N A SLietuvių menininkų tarpe Petras Kiaulėnas — vienintelis, kuris sėkmingai veikia dviejose

19. DANSE MACABRE VIDURAMŽY 1949/26 gruodis; Autorius : ALFONSAS NYKA NILIŪNAS
Išblyškusiom kaktom romantiški vagantai Ir moterys, kaip katedros, veidais švelniais; Išvargę šunys,

20. DEGANTIS KRŪMAS 1949/26 gruodis; Autorius : JUOZAS LINGIS, ŠVEDIJA
SIGRIDA UNDSET, 1885—1949 „Sigrid Undset buvo Norvegijos spindesys. Ji išgarsino savo kraštą visame

21. DON ŽUANO IR MEILĖS PROBLEMA O. V. MILAŠIAUS KŪRYBOJE 1977/10 gruodis; Autorius : Dr. JONAS GRINIUS
Oskaras Vladislovas Milašius, kurio šimto metų sukaktį minime šiemet, vienaip įdomus bei brangus

22. DU POLITINIAI MESIANIZMAI 1978/5 gegužė; Autorius : OSKARAS V. MILAŠIUS
Kai prisimename Milašių, neišvengiamai iškyla mūsų sąmonėje jo poetinė kūryba — Les Elėments,

23. DU POLITINIAI MESIANIZMAI 1978/6 birželis; Autorius : OSKARAS V. MILAŠIUS
Doktrina, kurią aš stengiuosi trumpai apibūdinti keliais pagrindiniais bruožais, atkurdamas ją beveik

24. DAILININKO VLADO MEŠKĖNO KŪRYBA 1978/9 lapkritis; Autorius : GENOVAITĖ KAZOKIENĖ
Dailininkas Vladas Meškėnas Australijos dailės gyvenime yra viena iš žinomųjų figūrų: dalyvauja

25. Dalia Ramanauskaitė - Darbai 1970/4 balandis; Autorius : Red.
Voratinklis (juodas

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai