Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika D

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. Donum Balticum 1972/3 kovas; Autorius : SKARDŽIUS PRANAS
Norvegas Christian S. Stangas, Oslo universiteto slavų kalbų profesorius, 1970 kovo 15 sulaukė 70 metų

2. DĖL RYTPRŪSIŲ ATEITIES 1974/8 spalis; Autorius : ALGIMANTAS P. GURECKAS
Martyno Brako 1973 m. gruodžio 2 d. pranešimas Vliko seime Toronte iškėlė lietuvių tautos likimui labai

3. DVI BENDRAVIMO PUSĖS 1970/2 vasaris; Autorius : ANTANAS GAILIUŠIS
Jeigu du asmenys, žiūrėdami į medalį, matys tik vieną jo pusę, jų nuomonės, kaip medalis atrodo,

4. DIDŽIOJOJE KRYŽKELĖJE 1947/5 rugpjūtis; Autorius : Z. U.
Sudarkytas Europos veidas. 1946 m. rugsėjo mėn. 2—14 d. d, Ženevoje buvo sušauktas šių dienų

5. DOKUMENTACIJA, LIEČIANTI LENKIJOS ULTIMATUMĄ LIETUVAI 1989/1 nr.; Autorius : VANDA DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ
Klaidos atitaisymas Didžiai gerbiamas Aidų Redaktoriau, Kreipiuosi į Tamstą, prašydama paskelbti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai