Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija D

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1986 (4/82)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. Dabarties žmogaus dilemos: MEILĖ AR TIESA? 1974/4 balandis; Autorius : ANTANAS PAŠKUS
Dilema perkeltine prasme reiškia būtinumą pasirinkti vieną iš dviejų nepageidaujamų galimybių. Dilema

2. Dar dėl poterių kalbos 1972/4 geguze; Autorius : LEONARDAS DAMBRIŪNAS
Bemoderninant mūsų poterių ir aplamai liturginę kalbą, nemažai jau padiskutuota dviem poterių kalbos

3. DVI PAGRINDINĖS ŠIUOLAIKINĖS MORALINĖS TEORIJOS 1980/3 gegužė-birželis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Šiuolaikinėje moralinėje filosofijoje vyrauja dvi mokyklos, pasekmizmas (consequentialism —

4. DVI PAGRINDINĖS ŠIUOLAIKINĖS MORALINĖS TEORIJOS 1980/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Tęsinys iš š. m. Aidų nr. 3II. Moralinių teisių teorijos Jei pasekmizmą galima laikyti gana

5. DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ ŽMONIJOS NUOJAUTA IR APREIŠKIMAS 1980/5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
"Religijos šalininkai", rašo P. Aksamitas knygoje Šventraščio dorovė ir dabartis,1 "norėdami

6. Dešimt Dievo Įsakymų: Žmonijos nuojauta ir Apreiškimas 1980/6 lapkritis-gruodis; Autorius : ANTANAS RUBŠYS
Protėviai vieno Dievo — El garbintojai. Kaip matėme, A. Alt veikalas Gott der Vater pasirodė 1929

7. DIABETAS 1979/4 balandis; Autorius : JUOZAS VYDAS
Diabetas, arba cukrinė liga, pasireiškia įvairiais organizmo sutrikimais, kurių centre yra nepakankamas

8. DIDŽIOSIOS PJŪTIES ŠVENTĖ 1949/23 birželis; Autorius : ANTANAS MACEINA, Vokietija
Išsiuntęs septyniasdešimt du mokinius „po du pirma savęs į visus miestus ir vietas, kur Jis turėjo

9. DEŠIMTASIS FILOSOFŲ KONGRESAS 1948/21 gruodis; Autorius : S. Pikūnas
Š. m. rugpjūčio mėn. 11—18 dienomis Amsterdame įvyko tarptautinis filosofijos kongresas, kuriame

10. DINAMIŠKO SUBJEKTYVIZMO FILOSOFIJA 1970/10 gruodis; Autorius : JUOZAS L. NAVICKAS
Hėgelis dvišimtmetinės sukakties perspektyvoje 1. Hėgelio minties aktualumasPrieš du metus marksistai,

11. DAIKTAVARDŽIŲ LAIPSNIAVIMAS 1961/4 balandis; Autorius : PR. SKARDŽIUS
Mūsų kalboj daugiausia yra laipsniuojami būdvardžiai ir būdvardiniai prieveiksmiai: gražus, gražesnis,

12. DEKARTO FILOSOFINES MINTIES ODISĖJA 1961/5 gegužė; Autorius : FELIKSAS JUCEVIČIUS
Dekartas—spalvinga klasikinio amžiaus asmenybė. Tai žmogus, kuri domina nematyti kraštai, samdyto

13. DVASINIS PRADAS ETINĖJ PLOTMĖJ 1961/9 lapkritis; Autorius : KUN. DR. P. CELIEŠIUS
Ontinėj, arba būties, plotmėj mes siekiame atskleisti bet kokio daikto, plačiausia to žodžio prasme,

14. DETERMINIZMAS IR ATSITIKTINUMAS 1962/2 vasaris; Autorius : DR. Č. MASAITIS
"Ir ji ėmė iš jo vaisių ir suvalgė, ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Ir juodviejų akys

15. DAINŲ TYRIMO KLAUSIMAI 1963/2 vasaris; Autorius : JONAS BALYS
V.Ignas    Tremtiniai (aliejus)PASKAITA LITUANISTINIŲ MOKSLŲ SEKCIJOJE 1. Tradicinės mūsų dainos buvo

16. DIEVAS IR PERKŪNAS 1963/6 birželis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESEPirmasis šio Kultūros Kongreso tikslas yra apžvelgti mūsų kultūrinius

17. DIEVAS IR PERKŪNAS 1963/7 rugsėjis; Autorius : DR. PR. SKARDŽIUS
PASKAITA II KULTŪROS KONGRESE(Tęsinys)3.  Perkūnas, jo daryba ir kilmėŽodis perkūnas savo daryba ir

18. DONELAITIS, HESIODAS, VIRGILIJUS IR BIBLIJA 1964/3 kovas; Autorius : J. TININIS
Žinome, kad Donelaitis buvo skaitęs Virgilijaus "Georgikas" bei Hesiodo "Darbus ir dienas". Galimas

19. DVASIA IR RAIDĖ 1965/3 Kovas; Autorius : JUOZAS GIRNIUS
Žvilgsnis į Vatikano susirinkimą 1. Dvasios iškėlimas prieš raidę. Šiais dviem žodžiais

20. DĖL KAI KURIŲ MŪSŲ TIKRINIU VARDU AIŠKINIMO 1968/2 vasaris; Autorius : DR. P. SKARDŽIUS
Lig šiol mūsų tikriniai vardai, ypač vietovardžiai ir vandenvardžiai, nuosekliau ir sistemingiau beveik

21. DVI KULTŪROS 1966/9 Lapkritis; Autorius : DONATAS ŠATAS
Technologai ir humanitarai Paskutiniu metu dažnai diskutuojamas vadinamasis dviejų kultūrų

22. DAUGIAU PAGARBOS ŽODŽIUI IR ŽMOGUI 1955/3 kovas; Autorius : Juozas Girnius
Kada prieš tris metus šiame žurnale buvo paskelbtas straipsnis, perspėjęs prieš vienašališką

23. DVI KARALYSTĖS 1952/10 gruodis; Autorius : JUOZAS BRAZAITIS
"Šventojo Rašto savaitės" proga Amerikos Katalikų Bažnyčios vyresnybė įsakmiai skatino domėtis

24. DARBO MEDICINA - JOS REIKŠMĖ IR ATEITIS 1954/3 kovas; Autorius : DR. Z. J. BRINKIS
Darbo medicinos *) užduotis yra pritaikyti medicinos ir biologijos žinias darbo organizacijoje bei

25. DANGUN PAĖMIMO DOGMOS AKTUALUMAS 1954/10 gruodis; Autorius : ANTANAS MACEINA
MARIJOS METAMS UŽBAIGTI * Nors Marijos kongreso iškilmės pirmoje eilėje yra skiriamos šimtametei

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai