Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1971 Letter: E
Categories 1971
1 sausis (17), 10 gruodis (25), 2 vasaris (20), 3 kovas (23), 4 balandis (24), 5 geguze (23), 6 birzelis (27), 7 rugsejis (17), 8 spalis (19), 9 lapkritis (19)
 

1. Eilėraščičai (parodijos) 1971/4 balandis; Autorius : ALOYZAS BARONAS
Trys poetai apie banketą1. BERNARDAS BRAZDŽIONISAteina pranašas per Sadukėjos girią, Ir čia prie stalo

2. Eilėraščiai ir "Aš buvau dideliame mieste" 1971/6 birzelis; Autorius : Antanas Vaičiulaitis
SEKMINĖS*Žaltvykslės ir kaukai seniai pradingo, Dievai ir žmonės ūkanoj sapnuoja, Užvožė amžių

3. Eilėraščiai ir "Lentyna" 1971/6 birzelis; Autorius : Jurgis Janavičius
DAR SAULĖS DAUG Alg. J.Dar saulės daug, vidudieniais tvankumo .. . Dar žydi beladonos, ir žydi imbiras ir

4. Eilėraščiai 1971/6 birzelis; Autorius : Zefirina Balvočienė
KAM JĮ VIENĄ?Tu, kuris viršūnę kalno - - debesį, erelį,saulę —- —-jiems — takus šviesių

5. Eilėraščiai 1971/8 spalis; Autorius : Medardas Bavarskas
AKVARELĖJuoduose rėmuose maža mėlyna akvarelė, Tuščia kaip dailininko vienos minutės liūdesys. Nėra

6. Eilėraščiai 1971/8 spalis; Autorius : Zefirina Balvočiene
SAKOSako, Tavęs nėra. O kas, jei Tavęs — nebūtų?!Sako — — o Tu, čia pat, — kiekvienoj

7. Eilėraščiai 1971/10 gruodis; Autorius : MIRGA GIRNIUVIENĖ
KENNEBUNKPORTEApleistą popietę ilgai tylėjome ant balto tilto. Žuvėdros ant stulpų šildės.

8. Eilėraščiai 1971/10 gruodis; Autorius : MARCELIJUS MARTINAITIS
RAUDA, ADANT ŽUVUSIO SŪNAUS PIRŠTINĘTai išraudosiu baltą — prie juodo, Prie žalio pridėsiu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai