Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Politika E

1947 (9/223)
1948 (11/281)
1949 (5/143)
1950 (10/237)
1951 (10/235)
1952 (10/216)
1953 (10/255)
1954 (10/222)
1955 (9/195)
1956 (9/221)
1957 (10/206)
1958 (10/201)
1959 (10/197)
1960 (10/200)
1961 (10/213)
1962 (10/238)
1963 (10/217)
1964 (10/200)
1965 (10/192)
1966 (10/190)
1967 (10/178)
1968 (10/202)
1969 (10/191)
1970 (10/193)
1971 (10/214)
1972 (9/181)
1973 (10/181)
1974 (10/183)
1975 (10/169)
1976 (10/179)
1977 (10/179)
1978 (10/168)
1979 (10/162)
1980 (6/117)
1981 (6/139)
1982 (6/142)
1983 (6/142)
1984 (6/133)
1985 (6/114)
1987 (4/81)
1988 (4/88)
1989 (4/102)
1990 (4/113)
1991 (4/110)
 
 

1. Ekologinė krizė 1972/3 kovas; Autorius : PALUBINSKIENĖ SAULĖ
Mes visi esame astronautai erdvėlaivyje, kurį vadiname Žeme. Savo nesibaigiančioje kelionėje apie

2. Europos Taikos Konferencijos 1948/15 birželis; Autorius : GED. GALVANAUSKAS
Europa dega, ir iš jos pelenų kursis, nauja sąranga. Tiksliau tarus, tai bus sena santvarka, tik kai

3. EUROPOS ŪKIO KRIZĖ 1948/20 lapkritis; Autorius : DR. J. BUDZEIKA
I. Antrasis pasaulinis karas, savo intensyvumu pralenkęs visus ikarus žmonijos istorijoje,

4. EUROPOS ŪKIO ATSTATYMAS 1949/24 rugsėjis; Autorius : DR. J. BUDZEIKA, Austrija
Europos ūkio atstatymas turi pagrindinės reikšmės mūsų žemyno ir viso pasaulio ateičiai ir jis

5. EUROPA SERGA 1947/2 gegužė; Autorius : Denis de Rougemont
1046 m. rugsėjo m. Ženevoje buvo intelektualų konferencija, kurios svarstymų objektą sudarė Europos

6. EXPO 67 MARGUMYNAI 1967/7 Rugsėjis; Autorius : VYTAUTAS A. JONYNAS
J. Mikėnas: Pirmosios kregždės LAIŠKAS IŠ MONTREALIO (III) Juozo Mikėno skulptūra "Pirmosios

7. EKONOMINĖ EUROPOS INTEGRACIJA 1957/7 rugsėjis; Autorius : DR. J. BUDZEIKA
Iki antrojo pasaulinio karo politinė ir ekonominė Europos integracija buvo akademinė problema. Ji buvo

8. EUROPOS PARLAMENTAS PRIEŠ SOVIETŲ KOLONIALIZMĄ 1983/2 kovas-balandis; Autorius : Juozas Prunskis
Grobuoniškoji Sovietų Sąjunga iki šiol buvo laikoma savotiškoje privilegijuotoje padėtyje: nebuvo

9. EGZILINIŲ VYRIAUSYBIŲ IR VEIKSNIŲ PROBLEMA 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : BRONIS KASLAS
Versalio sistema Po pirmojo pasaulinio karo visuotinė taikos konferencija įvedė vadinamąją Versalio

10. EUROPOS BENDRUOMENĖ RYTŲ EUROPOS DEMOKRATIZACIJOS SŪKURYJE 1990/4; Autorius : DR. INŽ. STASYS BAČKAITIS
Atsiveriant Lietuvos politinio išsilaisvinimo galimybėms, kyla klausimas apie jos ekonomines perspektyvas

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai